Araştırma Merkezleri Buluşuyor 2Haber ayrıntıları ve fotoğraflar için Tıklayınız


İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTARMER) tarafından organize edilen ''Araştırma Merkezleri Buluşuyor'' başlıklı toplantının ikincisi; 26 Şubat 2020 tarihinde İÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nün en sahipliğinde gerçekleşti.

Geniş katılımla gerçekleşen toplantımıza 28 araştırma merkezi, yönetici bazında katılım sağladı. Toplantı, İSTARMER Müdürü doç. Dr. Haluk Zülfikar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Zülfikar, ''Zıtları buluşturan yeni buluşçular ikinci kez buluştu.'' vurgusunu yaparak iki ana temel konu üzerinde toplantını yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Bunlardan birincisi ''Merkezler olarak hangi eğitimleri birlikte yapabiliriz?'', ikincisi ise, ''Son dönemde fazlaca gelen özel sektör-kurumsal danışmanlıklarını birlikte nasıl yapabiliriz?'' idi.

Katılımcılardan İlaç Uygulama ve ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN; merkezlerin yılda üç kez (4 ayda bir olmak üzere) toplanması önerisinde bulundu. Bu öneri, katılımcılar tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Sözlerine devam eden ARAMAN, üniversite bünyesinde yazılım konusunda ilgili merkezlerden yeterince destek alamadıklarını; bu noktada ortak bir çalışmanın gerekliliğini ifade etti. ARAMAN ''Yaptığımız işlerle ilgili olarak tanıtım noktasında üniversitemizden gerekli desteği alamıyoruz. Bu noktada daha çok desteğe ihtiyacımız var.'' sözlerinin ardından konuşmasını tamamladı.

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Resa AYDIN; Avrupa Birliği projelerinin yapılmasının önemini vurgulayarak, metodolojinin oturtulmasının gerekliliğini dile getirdi. Sanal gerçekliğin önemli olduğu söylemiyle devam eden AYDIN ''Yazılım mühendisi bulmakta zorlanıyoruz. Bu alan son derece önemlidir. Üniversitemizde de bu alanda güçlü hocaların varlığını biliyoruz. '' dedi. Konuşmasına, İstanbul Üniversitesinin WEB sayfasında mutlak suretle ingilizce versiyonun da olması gerektiğini vurgularayak devam eden AYDIN, Dünya Sağlık Örgütünde otomatik çeviri sisteminin varlığından bahsederek, ''İstanbul Üniversitesi olarak bu sistemi biz de satın almalıyız. Zira bu noktada dış merkezli proje talepleri oluşuyor, ancak dil ciddi bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.'' dedi.

İnsan Hakları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim KAYA, sözlerine ''Hukuk Klinikleri Programını'' başlattık, ''Uluslararası İnsan Hukuku'' bağlamında yaz okulu programları yaptık.'' ifadeleriyle başlayan KAYA, ''Bu uygulamalarımızı diğer merkezlerle ortaklaşa geliştirebiliriz.'' vurgusunu yaparak
''Engelli Hukuku, Göç Hukuku, Kadın Hukuku, Tüketici Hukuku, Eczacı Hukuku vb.'' gibi birkaç ana başlığı belirtti;

Bilgisayar Bilimleri Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, ''Yapay zeka konusunda iki ekip olarak çalışıyoruz. Her türlü desteği tüm birimlere vermeye hazırız ve verebiliriz. Bunun yanısıra biz de İnsan Hakları Araştırma Merkezi'nden ''Yapay Zeka Hukuku'' konusunda destek beklemekteyiz.'' ifadelerinde bulundu.

Teknoloji Transfer Merkezi Yöneticisi Özkan ÖZDEN; Toplantının önemine ve verimliğine vurgu yaparak memnuniyetini dile getirdi. Ancak kurumlar arasında tanınmanın olmadığını ifade eden ÖZDEN, ''Biz TTM olarak tüm merkezlere her zaman desteğe hazırız. Başvuru sürecinde geçmişte yaşanan sorunlar yeni yazılım programı ile ortadan kalkmıştır. Danışmanlıkları BAP ile birlikte yapılandırıyoruz. Atama kriterlerinde TTM üzerinden geçiş zorunluluğu gelmiştir.'' dedi. Sözlerine devam eden ÖZDEN, ''Yılda bir kez merkezlerden birinde toplanılıp, her merkez kendini kısa bir sunumla tanıtmalı.'' önerisinde bulundu.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Elif HOBİKOĞLU; ''İnovasyon kültürünü mutlaka oluşturmalıyız. Birkaç disiplini bir araya getirerek çok faydalı çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Örneğin; aile içi şiddette ''Finansal Okuryazarlık'' son derece önemlidir. Uygulamalarla olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Bunun yanısıra ''Arttırılmış Gerçeklik'' önemli bir empati konusudur.'' dedi. Hobikoğlu; bir sonraki toplantıda tüm merkezlerin bir slayt veya 1 sayfalık tanıtım yazısı ile kendisini tanıtmanın önemine değinerek, birlikteliklerin daha da sık olabileceği çağrısında bulundu.

Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Dr. Öğretim Üyesi Vedat KAMER; yazılımın önemini vurgulayarak ''Argüman haritalama'' yazılımı çalışmaları yapmalıyız. Akıl yürütme ve hukuksal metinlerin nasıl hazırlanıp yorumlanabildiği konusu temel çalışma alanlarımızdan biri olmalıdır.'' dedi.

Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ubeydullah SEZİKLİ; toplantıya katılmış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, müziğin önemini vurgulayıp, ''Müzik bir kimliktir. Ses bir medeniyettir. Kimlik her zaman korunmalıdır.'' dedi.

Haldun Taner Tiyatro Araştırmaları Merkezi'nden Doç. Dr. Hasibe Kalkan, bazı konularda ortak çalışmaların yapılmasını önererek, ''Öncelikle, Tiyatro ve İnsan Hakları, Sanat ve Engellilik Çalışmaları ile Sanat Okumaları yapılabilir.'' açıklamasında bulundu.

Tekrar söz alan İSTARMER Müdürü Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR, İSTARMER tarafından gerçekleştirilen ''Esnaf Gelişim Projesinden'' bahsederek, bu konuda tüm merkezlerle işbirliğini önerdi. Zülfikar; ''Gıda, beslenme, kentleşme, hukuk, hijyen, kadın hakları vb. konularında eğitim programları organize edebiliz.'' dedi.

Toplantının sonunda Haluk Zülfikar verimliliği arttırabilmek ve daha sık bir araya gelebilmek amacıyla bir çalışma grubu oluşturulması önerisinde bulundu. Katılımcılar tarafından kabul gören bu öneri ile 11 merkezin yöneticilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubunun 3 ana başlıkta aksiyon alacağı kararlaştırıldı. Bu başlıklar; 1) Projeler, 2) Eğitim, 3) Danışmanlıklar şeklinde belirlendi. Böylelikle verimli bir toplantı sonlanmış oldu.

KATILIMCILAR

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi - Prof. Dr. Resa AYDIN

Kurumsal İletişim - Doç. Dr. Seher ER

Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Prof. Dr. Tolga GÜVEN

Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Dr. Öğretim Üyesi Sinan ALİŞ

Teknoloji Transfer Merkezi - Prof. Dr. Özkan ÖZDEN

Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi - Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL

İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Prof. Dr. İbrahim KAYA

Dil Merkezi - Öğr. Gör. Gözde DEMİREL

Sürekli Tıp Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Prof. Dr. Levent AVTAN

Sürekli Tıp Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Doç. Dr. Feza EKİZ

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi - Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi - Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN

İSTARMER Yönetim Kurulu Üyesi - Prof. Dr. Halim İŞSEVER

Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Prof. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU

Stratejik Araştırmalar Merkezi - Öznur EYİDOĞAN

Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Okutman Dr. Feryal KORKMAZ

Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - M. Sinem GÜLSEREV

Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi - Dr. Öğretim Üyesi Vedat KAMER

Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi - Doç. Dr. Ubeydullah SEZİKLİ

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi - Arş. Gör. Serra ÇELİK

ENFORMATİK Bölümü - Arş. Gör. Emre AKADAL

Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi - Dr. Öğretim Üyesi Ragıp Soner SİLME

İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi - Arş. Gör. Batuhan Buğra AKARTEPE

Çocuk Üniversitesi - Doç. Dr. Selman YILMAZ

Çocuk Üniversitesi - Dr. Öğretim Üyesi Birce ASLANDOĞAN

Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi - Doç. Dr. Hasibe KALKAN

Spor Birliği Müdürlüğü - Erkan APAYDIN

Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prof. Dr. Müfit ÖZULUĞ

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi - Leyla ALTUNOK

İç Denetim Birim Başkanlığı - Cengiz KIZILÇALIŞMA GRUBU

Doç. Dr. Haluk Zülfikar, Prof. Dr. Halim İşsever, Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, Doç. Dr. Hasibe Kalkan, Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, Doç. Dr. Aslı Beyhan Acar, Doç. Dr. Seher Er, Dr. Öğretim Üyesi Vedat Kamer, Araş. Gör. Sinan Aliş, Öğr. Gör. Gözde Demirel, Arş. Gör. Serra Çelik, Arş. Gör. Emre Akadal