Engelli Öğrenci Birimi Hizmetleri

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Birimimiz İstanbul Üniversitesinde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilere destek vermek, akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Temel ilkelerimiz;
•    eğitimde fırsat eşitliği
•    erişilebilirlik
•    ayrımcılık yapılmaması
•    toplumsal yaşama tam ve etkili katılım ve dahil olma
•    farklılıklara saygı duyulması
•    kişisel bilgilerin korunmasıdır.

Kimler destek alabilir?
Birime aşağıdaki engel gruplarındaki tüm öğrenciler; web sitesindeki Kişisel Bilgi Formunu doldurarak veya ENUYGAR öğrenci ofislerine giderek, kendi istekleri doğrultusunda başvurabilirler. Formdaki bilgiler öğrenci birimi tarafından tamamen gizli tutulur ve ilgili olmayan hiç kimse ile paylaşılamaz.

•    Görme Engelliler
•    İşitme Engelliler
•    Fiziksel Engelliler
•    Dil ve Konuşma Problemleri Olanlar
•    Dikkat Eksikliği(Hiperaktif) Olanlar
•    Psikolojik Problemleri Olanlar
•    Zihinsel Engelliler
•    Öğrenme Güçlüğü Olanlar
•    Kronik Sağlık Sorunları Olanlar
•    Geçici Yetersiz Olanlar

HİZMETLERİMİZ

Akademik Destek Hizmetleri

•    Kayıt önceliği ve kayıtlarda destek sağlanması
•    Yerleşke oryantasyonunun düzenlenmesi
•    Ders notlarının temini ile ilgili hizmetler-okuyucu desteği, not alma, ses kaydı alma ve diğer hizmetler (İÜ Merkez Kütüphane içinde yer alan Engelsiz Bilgi Merkezi aracılığı ile öğrencinin tercihine göre eğitim materyalleri hazırlanması; e-metinler, Braille baskı, sesli kitap, internet kaynaklı materyallerin sağlanması)
•    Laboratuvar uygulamalarında yardımcı asistan desteği
•    Ödevlerle ilgili düzenlemeler (Sunum ve süre konusunda öğrencinin tercihi doğrultusunda farklı uygulamaların sağlanması)
•    Maddi güçlüğü olan öğrencilere eğitimle ilgili olan özel nitelikli araç ve gereçlerin temini ve öğrenciye süreli olarak verilmesi
•    Sınavlarla ilgili Düzenlemeler
o    Öğrencinin tercihine göre aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    Farklı formatta soru kağıdı- büyütülmüş punto, kabartma yazı, ses dosyası, vb
    Sınavla ilgili terminolojiye hakim okuyucu ve/veya işaretleyici
    Ek sınav süresi
    Sınav salonunun erişilebilir olması, tek kişilik salon, vb
    Sınava gereksinim duyulan yardımcı araç- gereçle girme izni(ilaç, tıbbi malzeme, işitme cihazı, büyüteç, vb)

Sosyal Destek Hizmetleri

•    Görme engelli öğrenciler için “Bağımsız Yaşam Becerileri” eğitim desteği sağlanması    
•    Yurtlarda kalma önceliği
•    Rehberlik Danışmanlık Sosyal Destek Birimi aracılığı ile burs ve asistan öğrenci sağlanması
•    Yapı İşleri aracılığı ile erişilebilir mimari düzenlemelerin yapılması (Rampa ve liftlerin konulması, mevcut tuvaletlerin düzenlenmesi, asansörlerin uygun olarak kullanılabilir hale getirilmesi )
•    Erişimi uygun olmayan binalardaki dersliklerin ve diğer aktivitelerinin yerlerinin tekrar düzenlenmesi
•    Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda spor olanaklarının kazandırılması
•    İstanbul Üniversitesinin Enez Kampından yararlanmalarının sağlanması
•    Sanatsal faaliyetleri; İÜ ENUYGAR Sanat Atölyesinde düzenli seramik ve ebru çalışmalarına katılım sağlanması
•    Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM)aracılığı ile mesleki gelişim ve kişisel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
•    Mediko ve Rehberlik Danışmanlık Sosyal Destek Birimi aracılığı ile psikiyatrist ve Psikolojik destek hizmetlerinin sağlanması
•    Sivil Toplum Örgütleri aracılığı ile mezuniyet sonrası uygun iş olanaklarının sağlanması konusunda çalışmaların yapılması

Engelsiz Bilgi Merkezinin Verdiği Hizmetler

Engelsiz Bilgi Merkezi, öncelikle İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve personeli olmak üzere tüm Türkiye'deki engelli bireylerin bilgiye erişimi konusunda köprü görevi üstlenmek üzere 2012 yılında hizmete açılmıştır.
•    Derleme Kütüphanesi olan İstanbul Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Merkez, kütüphanenin geniş koleksiyonu sayesinde talep edilen eseri dijitalleştirerek gün içerisinde e-kitap (word, pdf, txt vb.) olarak talep sahibine ulaştırır.
•    Merkezde aynı zamanda ısı ve ses yalıtımıyla sesli kitap oluşturma standartlarına uygun olarak dizayn edilmiş iki adet kabinde; sesli kitap üretimi gönüllülerimiz tarafından yapılır.
•    Braille alfabesiyle yazıcı çıktısı alınır, grafik ve şekiller kabartma olarak hazırlanır.
•    Merkezde tüm engel gruplarına yönelik ihtiyaç olan yazılım ve donanımlarla takviye edilmiş 12 adet bilgisayar mevcuttur,
•    Az görenler ve hiç görmeyenlerin basılı kitapları için kimseye ihtiyaç duymadan okumalarını-dinlemelerini sağlayan cihazlar mevcuttur,
•    Özel gereksinimli bireylerin bilgiye eşit erişimini sağlamak ve hayatın her alanında olmaları için sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenleyerek fark yaratırlar.

Özel Gereksinimli Öğrenci Birimi İşleyişi

1.    Her eğitim öğretim yılı başında ENUYGAR Merkezi Özel Gereksinimli Öğrenci Koordinatörlüğü, İstanbul Üniversitesinde öğrenim hakkı kazanan özel gereksinimli öğrenci listelerini, İ.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından talep eder.

2.    Öğrenci kazandığı bölümün Fakülte ve Yüksek Okuluna kayıt yaptırdıktan sonra, Engelli Öğrenci Birimine şahsen başvuru yapar.

3.    Engelli öğrenci coordinator yardımcıları, Engelli Öğrenci Biriminde öğrenciyi karşılar ve hizmetler hakkında bilgi verir.

4.    Başvuran öğrenci, "Engelli Öğrenci Hizmet Başvuru Formunu" eksiksiz doldurup, imzalar.

5.    İstanbul Üniversitesinin tüm Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitülerinde, özel gereksinimli öğrencilere akademik destek vermek üzere atanmış Akademik Danışmanlar (öğretim üye ve yardımcıları) bulunmaktadır.

6.    Engelli öğrenci koordinatörü, başvuran öğrenciye ait, “Engelli Öğrenci Bilgi Paylaşım Formunu” doldurarak, Fakülte Dekanlıkları, Yüksek Okul ve Enstitü Müdürleri aracılığıyla kapalı zarflarla, Akademik Danışmanlara ulaştırır.

7.    Öğrenciye talep ettiği hizmetlerin sunulması, ders ve sınav uygulamalarının özel gereksinimli öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususunda Akademik Danışmanlar ve Öğrenci koordinatörlüğü ortak çalışmalar yapar.

8.    Akademik Danışmanlar, koordinatörlükten gelen özel gereksinimli öğrencilerin bilgi paylaşım formunu değerlendirir, ihtiyaç halinde öğrencinin ders aldığı öğretim üyesi ile iletişime geçer, koordinatör yardımcıları ile sorunlar üzerinde çözümler üretmek, öğrencilere akademik konularda danışmanlık yapar.

9.    Özel gereksinimli öğrenci, ihtiyaç duyduğu uyarlamaların yapılmaması halinde, Öğrenci koordinatörlüğüne e-posta veya dilekçe ile başvurur. Öğrenci koordinatörü ile birlikte “Özel Gereksinimli Öğrencilere İlişkin Öğretim Üyesi Bilgilendirme Formu”nu doldurup, imzalayarak Akademik Danışmanı ve dersin hocasına elden verir.

10.    Akademik Danışmanlar sorumlu oldukları öğrenciler için yılda iki kez (güz ve bahar dönemleri) olmak üzere Öğrenci koordinatörlüğüne rapor verirler.