Engellilikte Hak Temelli Yaklaşım ve Erişilebilirlik Paneli

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma(ENUYGAR) Merkezinin düzenlediği "Engellilikte Hak Temelli Yaklaşım ve Erişilebilirlik" paneline sizleri davet ediyoruz. Katılımınız ve katkılarınız bizi onurlandıracaktır.

1 Aralık 2020 Salı günü, 09.30-13.00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesindeki Rektörlük Binası Doktora (D1) Salonunda gerçekleştirilecek olan paneli, küresel salgın nedeniyle katılımcılar çevrimiçi olarak İstanbul Üniversitesi ENUYGAR Youtube kanalından işaret dili ve altyazı desteğiyle izleyebileceklerdir.


İzlemek için TIKLAYINIZ


Katılım ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. A. Resa Aydın
İÜ ENUYGAR Merkezi Müdürü

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PANELİ
ENGELLİLİKTE HAK TEMELLİ YAKLAŞIM VE ERİŞİLEBİLİRLİK
“Erişilebilirlik varsa Engellilik yoktur”
Birleşmiş Milletler’in Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesi; engelli kişilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmalarını güvence altına alır. Sözleşmenin 19. maddesinde vurgulanan “bağımsız yaşam hakkının” gerçekleşebilmesi; bireylerin mimari, bilişim, iletişim ve ulaşım açısından erişilebilir bir çevre ve toplum içinde yaşamalarını gerektirir. Panelde, engellilikte hak temelli yaklaşım perspektifinden ülkemizdeki erişilebilirlik uygulamaları üzerinde durulacaktır.

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ayşe Resa AYDIN
Prof. Dr. Neşe KARS TAYANÇ
Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI
Prof. Dr. İshak KESKİN
Prof. Dr. A. Talât SAYGAÇ
Doç. Dr. Faruk Kerem GİRAY
Prof. Dr. Kemal Kutgün EYÜPGİLLER
Dr. Öğr. Üyesi Candan ZÜLFİKAR
Doç. Dr. Ebru DEMİRCİ
Doç. Dr. Nalan ÇAPAN
Dr. Öğr. Üyesi İlyas KAYA
Ilgın AYDINOĞLU
Av. Hüseyin VAROL

PROGRAM
09.30-10.00 AÇILIŞ TÖRENİ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
İÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün EYÜPGİLLER
İÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Faruk Kerem GİRAY
İÜ ENUYGAR Müdürü Prof. Dr. A. Resa AYDIN
3 Aralık Mesajı Öğrenci Temsilcisi Oğuz UĞUR
İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK
10.15-11.30 1. OTURUM
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Neşe KARS TAYANÇ
İÜ ENUYGAR Merkezi, İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD, İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI
İÜ ENUYGAR Merkezi, İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD, Siyasal Bilgiler Fakültesi
10.15-10.30 Engellilik ve Erişilebilirlik Hakkı
Prof. Dr. A. Resa AYDIN
İÜ ENUYGAR Merkezi, İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD, İstanbul Tıp Fakültesi
10.30-10.45 Covid-19 Sürecinde Eğitim Erişilebilirliği
Ilgın AYDINOĞLU
İÜ ENUYGAR Merkezi, İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD
10.45-11.00 Görme Engelli Bireylerin Bilgi Kurumları İnternet Sitelerine Erişebilirliği: Bilgi Kurumları
 Özelinde bir Değerlendirme
Prof. Dr. İshak KESKİN
İÜ ENUYGAR Merkezi, İÜ Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fahri FURAT
İÜ Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Uzm. Nizamettin OĞUZ
Devlet Arşivleri Başkanlığı (emekli)
Arş. Gör. Dr. Ceyhan GÜLER
İÜ Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
11.00-11.15 Bankalarda ve Noterlerde Görme Engelli Bireylerin İmzalarının Geçerliliği ve Uygulamada
Yaşanan Sorunlar
Stj. Av. Ayşe Begüm BAŞBOZKURT
İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi
11.15-11.30 Tartışma
11.45-13.00 2. OTURUM
Oturum Başkanları:
Dr. Öğretim Üyesi Zerrin AYVAZ REİS
İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD, İÜ Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi İlyas KAYA
İÜ ENUYGAR Merkezi, İstanbul Tıp Fakültesi
11.45-12.00 Herkes için Erişilebilir bir Kent Mümkün
Dr. Öğretim Üyesi Candan ZÜLFİKAR
İÜ SBE Engellilik Araştırmaları ABD, Mimarlık Fakültesi
12.00-12.15 Türkiye’de Erişilebilir Ulaşım: Mevcut Durum Analizi
 Doç. Dr. Ebru DEMİRCİ
İÜ ENUYGAR Merkezi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
12.15-12.30 Hak Perspektifinden Türkiye’de Mekansal Erişilebilirlik: Sorunlar ve Sebepler
Av. Hüseyin VAROL
İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi
12.30-12.45 Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Bilgi Teknolojilerine Erişilebilirlik: Türkiye’de Güncel Durum ve
Çözüm Önerileri
Av. Çağrı YILDIRIM
İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi
12.45-13.00 Tartışma