Engelsiz Bilgi MerkeziENGELSİZ BİLGİ MERKEZİ


İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma(ENUYGAR) Merkezinin 2003 yılından itibaren başlattığı çalışmalarda, üniversitede ‘erişilebilir çevre’ konusu öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. ENUYGAR tarafından hazırlanan “Sesli Kütüphane” projesi, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne sunulmuştur. İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının bir alt birimi olarak kurulması önerilen proje için, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı gibi kurumlarla işbirliğine gidilerek diğer görme engelliler kütüphanelerindeki örnekler incelenmiştir.
Böyle bir birimin kurulması ile öğrencilerin eğitimi için gerekli yayınlarının üretimine başlanması ve kitap tarama işlemleri yürütülürken, gönüllülük esasına dayalı sesli kitap projesinin de uygulamaya geçirilmesi hedeflenmiştir. Üniversitenin içinden veya dışından gönüllerin seslendireceği her türlü yayın için; okuma ilkelerinin belirlenmesi, kaydedilen bilgilerin arşivlenmesi ve depolanması için bir stüdyonun kurulması da planlanmıştır. Depolanan bilgiden kütüphaneden yararlanılabileceği gibi, elektronik ortamda uzaktan erişimin de mümkün olacağını öngörülmüştür.
Sesli kütüphane sistemi için gerekli araç gereç ve donanım altı yapısının planlanmasıyla ilgili çalışmalar ENUYGAR tarafından yürütülmüştür. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen bu proje, 18 Ocak 2012 tarihinde Engelsiz Bilgi Merkezinin açılışı ile tamamlanmıştır. Engelsiz Bilgi Merkezi, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bağlanarak, sadece İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin değil, Türkiye’deki tüm kullanıcıların bilgiye eşit ve engelsiz erişimini sağlayan bir merkez olarak faaliyete başlamıştır. ENUYGAR olarak, bu erişime katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluk ve onur kaynağı olmuştur.
18 Ocak 2012 tarihinde açılan Engelsiz Bilgi Merkezi, öncelikle İstanbul Üniversitesi
öğrencileri ve personeli olmak üzere tüm Türkiye'deki engellilerin bilgiye erişimi konusunda köprü görevi üstlenmiştir.
    Derleme Kütüphanesi olan İstanbul Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Merkez, kütüphanenin geniş koleksiyonu sayesinde talep edilen eseri dijitalleştirerek gün içerisinde e-kitap (word, pdf, txt vb.) olarak talep sahibine ulaştırabilmektedir. Merkezde aynı zamanda ısı ve ses yalıtımıyla sesli kitap oluşturma standartlarına uygun olarak dizayn edilmiş iki adet kabinde sesli kitap üretimi gönüllülerimiz tarafından yapılmaktadır. Verilen diğer hizmetler ise; Braille Alfabesiyle yazıcı çıktısı alınması, grafik ve şekillerin kabartma olarak hazırlanmasıdır. Merkezde tüm engel gruplarının kullanımına yönelik ihtiyaç olan yazılım ve donanımlarla takviye edilmiş 12 adet bilgisayar salonumuzda engelli kullanıcılarımızın diledikleri zaman kullanmaları için tahsis edilmiştir.
Temel hizmet noktası engellilerin bilgiye eşit ve engelsiz erişimini sağlamak olan merkez aynı zamanda toplumun engelli farkındalığını artırmak ve engellilerin hayatın her alanda yer alması için sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemekte, ENUYGAR Merkezi’nin düzenlediği etkinliklere destek vermektedir.
2012 yılında faaliyete geçen Engelsiz Bilgi Merkezi ve ENUYGAR, “Engelsiz İstanbul Üniversitesi” için birlikte ve uyum içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kapsayıcılık ve katılımcılık prensibine dayanan bir anlayış doğrultusunda ortak çalışmalarımız devam etmektedir. Engelsiz Bilgi Merkezi sorumlusu Sayın Mustafa ÖZYÜREK’ e ve İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sayın Dr. Pervin BEZİRCİ’ ye değerli katkıları ve yürütülen tüm çalışmalardaki uyumlu işbirlikleri için şükranlarımızı sunarız.