Öğrenci

Değerli Öğrencimiz,

Üniversitemiz Öğrenci birimi tüm öğrenim hayatınız boyunca karşılaşabileceğiniz sorunlarda sizlere destek vermek akademik ve sosyal yaşamınızı kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.

BİRİMDEN KİMLER DESTEK ALABİLİR: Birimimize aşağıdaki engel gruplarındaki tüm öğrencilerimiz web sitesindeki Kişisel Bilgi formunu doldurarak veya Beyazıt ve Avcılar yerleşke ofislerine kendi istekleri doğrultusunda başvurabilirler. Formdaki bilgiler öğrenci birimi tarafından tamamen gizli tutulur ilgili olmayan hiç kimse ile paylaşılamaz.

Görme Engelliler

İşitme Engelliler

Fiziksel Engelliler

Dil ve Konuşma Problemleri Olanlar

Dikkat Eksikliği(Hiperaktif)Olanlar

Psikolojik Problemleri Olanlar

Zihinsel Engelliler

Öğrenme Güçlüğü Olanlar

Kronik Sağlık Sorunları Olanlar

Geçici yetersiz Olanlar

                HİZMETLERİMİZ

1)      AKADEMİK YÖNDEN ALABİLECEĞİNİZ GENEL HİZMETLER

a)Kayıt Önceliği ve Kayıtlarda Yardım

b)Yerleşke Oryantasyonunun düzenlenmesi Ayrıntılı Bilgi için Oryantasyon Programına bakınız

b)Ders notlarının temini ile ilgili hizmetler okuma not alma ve diğer hizmetler  

(Kütüphane ve Engelsiz Bilgi Merkezi aracılığı ile alternatif formda ör.e-metinler ,Braille baskı ,sesli kitap ,internet kaynaklı materyallerin sağlanması) Ayrıntılı Bilgi için Bakınız Engelsiz Bilgi Merkezine

c)Laboratuar uygulamalarında yardımcı asistan desteği

d)Ödevlerle İlgili Düzenlemeler (Sunum ve süre konusunda öğrencinin engeli doğrultusunda  farklı uygulamaların sağlanması)

e)Sınavlarla ilgili Düzenlemeler Ayrıntılı Bilgi için Bakınız Eğitim Öğretim Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarına

 

2)      SOSYAL YAŞAM YÖNÜNDEN ALABİLECEĞİNİZ GENEL HİZMETLER

a)      Yurtlarda uygun koşullarda barınma sağlanması için destek verilmesi

b)      Rehberlik Danışmanlık Sosyal Destek Birimi aracılığı ile burs ve asistan öğrenci sağlanması (Ayrıntılı Bilgi için Bakınız Burs Bilgilerine )

c)       Yapı İşleri aracılığı ile erişilebilir mimari düzenlemelerin yapılması(Rampa ve liftlerin konulması, mevcut tuvaletlerin düzenlenmesi,asansörlerin uygun olarak kullanılabilir hale getirilmesi ),Erişimi uygun olmayan binalardaki dersliklerin ve diğer aktivitelerinin yerlerinin tekrar düzenlenmesi

d)      Öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda spor olanaklarının kazandırılması

e)      Üniversitemizin Enez ,Kampından yararlanmalarının sağlanması

f)       Sanatsal faaliyetlerin sağlanması Bakınız Cam Seramik Atölyesine

g)      Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM)aracılığı ile mesleki gelişim ve kişisel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

h)      Mediko ve Rehberlik Danışmanlık Sosyal Destek Birimi aracılığı ile psikiyatrist ve Psikolojik destek hizmetlerinin sağlanması

i)        Sivil Toplum Örgütleri aracılığı ile mezuniyet sonrası uygun iş olanaklarının sağlanması konusunda çalışmaların yapılmas

ENUYGAR Merkezi Öğrenci Koordinatörlüğü Öğrenci kayıt  formu aşağıda linktedir.

Kayıt Formu


BURSLAR

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV)

Vakıf ,Devlet Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte,enstitü, yüksekokul,konservatuar veya meslek yüksekokullarında ,ön lisans ,lisans veya lisansüstü öğretimi gören öğrencilerden,örgün eğitim türüne devam eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan engellilere Yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.Vakıf Burs duyurularını her yıl eğitim ve öğretim başlangıcında Üniversitelere bildirmekte Ekim sonuna kadar müracaatları kabul etmektedir.

İlglili Vakfın E-mail bilgileri:info@tesyev.org

www.tesyev.org

Tel:02122740447

Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu

Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu olarak üniversiteye giden ortopedik engelli öğrencilere burs vermektedir. Burs ihtiyacı olan ortopedik engelli öğrenciler (TC Başbakanlık Bursu hariç) başka bir kurumdan burs almamak kaydıyla Federasyona başvurabilirler . Burs başvurusu için aşağıda verilen gerekli evraklarla birlikte her yıl belirtilen tarihlerde Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu Başkan Yrd.Hüsamettin Soydan’a mail adresi:hussoydan@hotmail.com

müracaat edilmesi gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAKLAR:

1) Burs Başvuru Formu(Federasyondan temin dilecek)

2) Öğrenim Belgesi

3) İkametgah Belgesi

4) Tc kimlik fotokopisi

5) Engellilik Raporu

6) Savcılık Belgesi

7) 2 ( iki) Adet resim

TESYEV Üniversitemiz bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, % 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.

Başvurmak isteyen öğrencilerimizin ekte sunulan başvuru formunu ve taahhütameyi doldurarak ekteki belgeler ile birlikte 13 Ekim 2017 Cuma günü mesai saat 16.00’a kadar Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Merkez Ofise teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Formu için başvuru-formu.docx

Taahhütname için taahhütname.doc

Bursiyer Adayı Olabilmek İçin;

1.Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamalıdır.

2.Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim ve harç kredisi alınabilir).

3.Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır).

4.Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır ( Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç ).

 

Gerekli Belgeler

1.4 adet fotoğraf

2.Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.Vukuatlı nüfus kayıt örneği

4.Adli sicil kaydı

5.İkametgâh kâğıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)

6.Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini belli eden sağlık raporu

7.Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkul olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak belge

8.Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.

9.Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu

10.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi

11.Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi

12.Yükseköğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir örneği ve kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi

13.Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi

14.İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi

Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu Üniversitemizde öğrenim gören ortopedik engelli üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir. 2014-2015 yılı bursu Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu burs hariç hiçbir kurumdan burs alamayan ortopedik engelli öğrencileri kapsamaktadır.

Bursa başvurmak isteyen öğrencilerimiz aşağıda vermiş olduğumuz irtibat bilgilerinde gerekli bilgileri alabilirler. Burs için gerekli belgeler ve başvuru formu aşağıda belirtilmiştir. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimizin gerekli belgeler ve başvuru formu ile birlikte 10.09.2014 tarihinden itibaren Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu Bürosu’ na başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Formu İçin tıklayınız

Başvuru Belgeleri İçin tıklayınız

İrtibat:

Hüsamettin SOYDAN

Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Tel: 0542 571 97 31

Mail: hussoydan@hotmail.comTürkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Üniversitemiz bünyesinde yer alan, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön           lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı %40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, aşağıda belirtilen şartları sağlamaları durumunda burs yardımı yapacaktır.

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dâhil) arasında dokuz aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmaktadır.

Aranılan şartları sağlayan öğrencilerimizin aşağıda verilen ‘’Başvuru Formu’’ nu ve ‘’Burs Taahhütnamesi’’ni doldurarak, istenilen diğer belgelerle birlikte 08.09.2014 ile 10.10.2014 tarihleri arasında merkez rehberlik ofisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Bursiyer Adayı Olabilmek İçin Aranan Şartlar: 

 1.   Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamalıdır.
 2. Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim kredisi ve harç kredisi alınabilir).
 3. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır).
 4. Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır ( Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç ).

Burs Başvuru Formu için tıklayınız.

Burs Taahhütnamesi için tıklayınız.

Başvuruda İstenilen Belgeler için tıklayınız.

YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU DUYURUSU

TESYEV Üniversitemiz bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans,  lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, TESYEV tarafından seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.

 

TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;

1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.

3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.

4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.

5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)

6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.

7. Kayıt olunan yılda başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır. (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )

ADAY OLAMAYACAKLAR;

Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ;

1. Ön başvuru;

Aday olma şartlarını taşıyan öğrenciler, öncelikle, www.tesyev.org web sitesinde yer alan online burs başvuru formunu, en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar, eksiksiz ve doğru olarak dolduracak, ön müracaatta bulunacaktır.

Bu safhada herhangi bir belge hazırlanması söz konusu değildir. Ancak adaylar ilerideki safhalarda gecikme yaşamamaları için bir tedbir olarak aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek hazır tutabilirler.

2. Adaylık başvurusu;

Bursiyer adayları, ön müracaatların TESYEV yetkilileri tarafından değerlendirilmesi ve gereğinde mülakata alınmaları sonucunda belirlenecek, aday olarak seçilen öğrenciler, SMS veya mail vasıtasıyla haberdar edilecektir.

Bu aday öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları ve bu belgeleri daha önce TESYEV’e online olarak göndermiş oldukları ön müracaat formu ekinde en geç 19 Ekim 2018 tarihine kadar Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Merkez Ofis’e (Süleymaniye) teslim etmeleri zorunludur. Zira burs müracaatlarının devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır.

Adayların evraklarını doğrudan TESYEV’e göndermeleri veya aday olarak belirlenmemiş müracaatçıların evraklarını TESYEV’e göndermeleri veya öğretim kurumlarına teslim etmeleri geçersiz sayılacaktır.

    BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;  

   

 1. Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için YKS ve ÖSYS sonuç belgesinin bir örneği,  kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi,
 2. Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,
 3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (Tüm aile fertlerini gösterir belge.)
 4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(e-Devletten alınabilir)
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. 2 adet fotoğraf ( Son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır)
 7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir)
 8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini gösteren sağlık raporu,
 9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da olmadığına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir)
 10. Anne, baba adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa kayıt olmadığına dair belge ( e-Devletten  veya ilgili kurumdan alınabilir)
 11. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,
 12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
 13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir)
 14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge ( e- Devletten alınabilir)
 15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,
 16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,
 17. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.
  

Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) Projesi

Bring Future Back: Disability Based Experience of Syrian Students in the Higher Education System in Turkey

15 Kasım 2018 tarihinde İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) ve İÜ ENUYGAR tarafından başlatılan UDISES Projesi özel gereksinimli Suriyeli öğrencilerin yükseköğretimde yaşadıkları deneyimleri görünür kılmak ve aday öğrenciler için de bir yol haritası çıkarmayı amaçlamaktadır. İÜ SBF Uluslararası İlişkiler bölümünden Prof. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu’nun proje yürütücüsü olduğu ekip, İÜ ENUYGAR Müdürü Prof. Dr. Resa Aydın ve İÜ SBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü doktora öğrencileri Apak Kerem Altıntop ve Elçin İstif İnci’den oluşmaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen aktiviteler aşağıdaki gibidir:
16 Kasım 2018 Dünden Bugüne Engellilik: Engellilik Araştırmaları Konferansı’nda “Uluslararası Göç ve Engellilik” ve “Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Türkiye’deki Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri” isimli iki panel düzenlenmiştir. 
Aralık 2018         Sultanbeyli'de Mülteciler Derneği ve ÇOGEM’e (Çocuk ve Gençlik Merkezi) ziyaretler gerçekleştirildi. Oradaki faaliyetlerden ve UDISES projesinden bahsedilmiş, Türkçe dersi alan Suriyeli öğrencilerle görüşmeler yapıldı. Yüksek öğretime erişimde karşılaştıkları sorunlar hakkında bigi alındı.
11 Ocak 2019       Türkiye’de Yaşayan Özel Gereksinimli Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretimde Karşılaştıkları Sorunlar, Deneyimler ve Çözümler” Çalıştayı İstanbul Üniversitesi Rektörlük Doktora Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştayda göç ve engellilik üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrenci işleri ve engellilik koordinatörlükleri, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler ve Suriyeli engelli olan veya olmayan öğrenciler yer aldı.

Yuva Derneği’nin Suriyeli gençler için hazırladığı kılavuzlar:
unihazirlik_rehber_tr
unihazirlik_rehber_AR

İÜ Öğrenci Hizmet Başvuru Formu:
İÜ ENUYGAR Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin hizmetler ve Başvuru haritası:
(pdf link eklenecek)

Faydalı linkler:
Syrian Special Needs Organization
Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı
Yuva Derneği
SGSS-ASAM

Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) Projesi İstanbul Üniversitesi tarafından, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Campus France ve Nuffic tarafından HOPES Projesi'nin hibe kapsamının parçası olarak yürütülmektedir.

unihazirlik_rehber_tr.pdf

unihazirlik_rehber_ar.pdf

ogrenci-hizmet-basvuru-formu.docx

ogrenciler-icin-hizmetlerimiz.pdf

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇİN YÖS BAŞVURU NASIL YAPILIR LİNKİ AŞAĞIDADIR.


https://youtu.be/Kp58f4vtdIUpdf dokuman aşağıdadır:

udises-projesi-web-yazisi-2019-.pdf                      

Üniversitemiz bünyesinde eğitim öğretim gören uluslararası öğrenciler için yapılan etkinlerin, akademik desteklerin ve haberlerin 

yer aldığı, https://iso.istanbul.edu.tr/tr/_ ve https://iso.istanbul.edu.tr/en/_ uzantılı web sitelerinden takip edilebilmektedir.

SaygılarımızlaFAYDALI LİNKLER

 İstanbul Üniversitesi ​Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi TIKLA
 Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanlığıTIKLA 
 İŞKUR TIKLA
 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi-ÖSYM TIKLA
 Yüksek Öğretim Kurumu-YÖK TIKLA
 GETEM ( Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Kütüphanesi) TIKLA
 Engelsiz ODTÜ Koordinatörlüğü TIKLA
 Engelsiz Ege Birimi TIKLA
 Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu TIKLA
 Engelli Çocuk Hakları Ağı TIKLA
 Türkiye Sakatlar Derneği Derneği TIKLA
 Toplumsal Haklar ve Araştırma Derneği TIKLA
 Altı Nokta Körler Derneği TIKLA
Eğitimde Görme Engelliler Derneği TIKLA
TESYEV: Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı TIKLA
 İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği TIKLA
 Türkiye Kas Hastalıkları Derneği TIKLA
 Asperger Sendromu ve Otizmle Hayat Derneği TIKLA
 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu TIKLA
 Tohum Otizm Vakfı TIKLA
 Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı TIKLA
 Serebral Palsili Çocuklar Derneği TIKLA