Birimimiz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezimiz İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı uygulamalı bir araştırma merkezidir. Merkez çalışmaları, engellilik alanında çalışmalar yapan öğretim üye ve yardımcılarının yer aldığı yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Merkezin diğer organları arasında yine Üniversitemizin öğretim üye ve yardımcılarının yer aldığı 15 kişilik bir Danışma Kurulu ile diğer üniversitelerden engellilik çalışmaları yapan öğretim üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı Merkez Danışmanları yer alır.

Merkez engellilik alanında disiplinler arası ve sektörler arası, ulusal ve ulusal arası bilimsel araştırma ve projeler yürütür ve proje ortağı olur. Engellilik olgusunun “hak temelli” olarak ele alınması, bu konuda toplumsal duyarlılığın arttırılması, “engelli” veya “engelsiz” kavramların ötesinde “herkes için” bir toplum ve çevrenin geliştirilmesi için çaba gösterir.

Merkeze bağlı  “Özel Gereksinimli Öğrenci Koordinatörlüğü” İstanbul Üniversitesinde eğitim gören engelli öğrencilere akademik ve sosyal uyumlandırma konusunda destek sağlar. Beyazıt ve Avcılar yerleşkelerinde iki adet koordinatörlük ofisinde tam zamanlı hizmet verir. Özel gereksinimli öğrenci koordinatörleri, üniversitemizin fakülte ve yüksek okullarında görevli “Özel Gereksinimli Öğrenci Akademik Danışmanları”nın desteği ile koordinasyon haline bu hizmetleri yürütür.

18 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senato kararıyla yürürlüğe giren “İÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler için Fırsat Eşitliği Yönergesi”;  engelli öğrencilerin eğitim ve öğretim alanındaki ders ve sınav uygulamaları,  mimari ulaşılabilirlik, bilgiye erişim,  sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine erişim, sosyal ve kültürel alanlarda sağlanacak olanaklar ile afet ve acil durumlarla ilgili gerekli düzenlemeleri güvence altına almıştır.

Özel gereksinimli öğrenci koordinatörlüğü bilgiye erişim hizmetlerini, İstanbul Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Bilgi Merkeziyle birlikte yürütür. Merkezin iki personeli yarı zamanlı olarak Engelsiz Bilgi Merkezinde görev yapar.

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Web Sayfası
                                                                                      

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü 

Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü Yürütücüsü


Prof.Dr. Ayşe Resa AYDIN


Ofis: Tahtakale Mahallesi Süleymaniye Takvimhane Cad No: 19 Esnaf Hastanesi 1.Kat Fatih/İstanbul


Tel:0212 4400000/12853


E-mail: resaaydin@gmail.comEngelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Koordinatörlüğü 

İdari Personel


Ilgın AYDINOĞLU


Ofis: Taş Odalar No: 18 İktisat Fakültesi Bahçesi arka tarafında yer almaktadır.


Tel:0212 4400000/10595


E-mail:ilginayd85@gmail.com

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Koordinatörlüğü 

İdari Personel


Hayri ÇAYIRLI


Ofis: Taş Odalar No: 18 İktisat Fakültesi Bahçesi arka tarafında yer almaktadır.


Tel:0212 4400000/12213


E-mail:hayri.cayirli@istanbul.edu.tr
2017 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER AKADEMİK DANIŞMAN LİSTESİ

FAKÜLTELER


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Akademik Danışman : Prof. Dr.Zeynep Ülkü AKARIRMAK
Bölümü :Fizik Tedavi Rehabilitasyon Anabilim Dalı
E.Posta :akarmak@istanbul.edu.tr/akaırmak@hotmail.com
Telefon :0212 414 30 00/22155

Akademik Danışman : Doç. Dr. Mehmet UZEL
Bölümü : Anatomi
E.Posta :muzel@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 414 30 00 /22414

Edebiyat Fakültesi

Akademik Danışman :Araş.Gör. Serkan ŞEMEN
Bölümü :Türk Dili ve Edebiyatı
E.Posta :serkan-tegin@hotmail.com
Telefon :0212 440 00 00 /15848-15839
 
Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr Arpine MIZIKYAN AKFIÇICI
Bölümü :İngiliz Dili
E.Posta :arpimizikiyan@yahoo.com,arpi_mizikyan@yahoo.com
Telefon : 0212 400 00 00 -15891

Akademik Danışman :Araş.Gör.Eyüp ÇORAKLI
Bölümü :Eskiçağ Dilleri ve Külltürleri
E.Posta :eyuocorak@gmail.com
 Telefon :0212 400 00 00/15856-15857

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr. Serap BALCI
Bölümü :Hemşirelik
E.Posta :seraybalci@hotmail.com
Telefon :0 212 400 00 00/ 27025

Akademik Danışman :Doç. Dr.Ergül ASLAN
Bölümü :Hemşirelik
E.Posta :ergul34tr@hotmail.com
Telefon :0212 400 00 00/27121

Hukuk Fakültesi


Akademik Danışman :Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
Bölümü :İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
E.Posta :galpagut@yahoo.com
Telefon :0212 4400000/10939

Akademik Danışman :Arş. Gör.Ahmet Fatih EKTAŞ
Bölümü :Kamu Hukuku Bölümü
E.Posta :afatih.ektas@istanbul.edu.tr
Telefon :02125282454/11792

İstanbul Tıp Fakültesi

Akademik Danışman :Prof.Dr. Resa AYDIN
Bölümü :Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
E.Posta :raydin@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 400 00 00 /12872
İletişim Fakültesi

Akademik Danışman :Prof.Dr. Neşe KARS TAYANÇ
Bölümü :Radyo -Televizyon ve Sinema
E.Posta :nesekars@yahoo.com
Telefon :0 212 440 00 00 /12610

Akademik Danışman :Doç.Dr.Gülin TEREK ÜNAL
Bölümü :Radyo -Televizyonve Sinema
E.Posta :gterek@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 440 00 00 /12619

Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr. Diğdem SEZEN
Bölümü :Radyo -Televizyonve Sinema
E.Posta :dsezen@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 440 00 00 /12667
İktisat Fakültesi
Akademik Danışman           :Dr.Nalan BEKEN
Bölümü                         :Türkçe İktisat
E.Posta                          :nalbeken@istanbul.edu.tr
Telefon                           :0212 440 00 00 /12226


Orman Fakültesi

Akademik Danışman :Yard. Doç. Dr. Öznur ÖZDEN
Bölümü :Orman Endüstri Mühendisliği
E.Posta :ozdeno@istanbul.edu.tr
                                              :simiraygerze@hotmail.com
Telefon :0 212 226 11 00 /25376

Akademik Danışman :Yrd.Doç.Dr. Gülnur Elmas MERTOĞLU
Bölümü :Orman Endüstri Mühendisliği
E.Posta :mertoglug@istanbul.edu.tr/gulnurelmas@hotmail.com
Telefon :0 212 226 11 00 /25019-25374
Veteriner Fakültesi
Akademik Danışman :Prof. Dr. Serhat PABUÇCUOĞLU
Bölümü :Dölleme ve Suni Tohumlama
E.Posta :serpab@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 473 70 70/17258

Akademik Danışman :Araş. Gör. Funda Yılmaz EKER
Bölümü :Besin Hijyeni ve Teknolojisi
E.Posta :fndylmz@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 4707070/17151

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Akademik Danışman :Prof. Dr.Dr.İpek YELDAN
Bölümü :Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
E.Posta :ipekyeldan@gmail.com
Telefon :0212 414 15 00/40187


Akademik Danışman :Yrd.Doç. Dr Reyhan SAYDAM
Bölümü :Sosyal Hizmet
E.Posta :rsaydam@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 660 11 25/40147


ENSTİTÜLERAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Akademik Danışman :Yard. Doç. Dr. Hayrünisa ALP
Bölümü :Eğitim Tarihi, Sosyal Tarih, Osmanlı Kadın Hareketi
E.Posta :hyralp@hotmail.com
Telefon :0212 440 03 66 /10443

Fen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Danışman :Prof. Dr. Ahmet Talat SAYGAÇ
Bölümü :Astronomi ve Uzay Bilimleri
E.Posta :saygac@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 440 00 00/10282

Beden Eğitimi ve Spor YO

Akademik Danışman :Yard. Doç. Dr. Hanife Banu ATAMAN YANCI
Bölümü :Spor Yöneticiliği
E.Posta :ataman@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 4737276-


MESLEK YÜKSEK OKULLARI

Adalet Meslek Yüksekokulu

Akademik Danışman : Öğr.Gör. Gülşah KORKUSUZ
Bölümü
E.Posta :gulsah.korkusuz@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 440 00 00 /14018

Sosyal Bilimler Meslek YO

Akademik Danışman :Yard. Doç. Dr. Minire KIRBAŞLI
Bölümü :Sigortacılık Programı
E.Posta :mkirbasli@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 400 00 00-14306
Teknik Bilimler Meslek YO

Akademik Danışman :Öğr .Gör. Özlem Özer TUĞAL
Bölümü :Seramik Cam ve Çinicilik Programı
E.Posta : :ozlemozertugal2010@gmail.com
Telefon :0 212 4737096- 19333


Ormancılık Meslek YO

Akademik Danışman :Öğr.Gör. Zubeyde BÜLBÜL
Bölümü :Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
E.Posta :zubeyde.bulbul@istanbul.edu.tr
Telefon :02123382400/25023

Diş Hekimliği Fakültesi
Akademik Danışman :Prof. Dr. Zeynep AYTEPE
Bölümü :Pedodonti ABD
E.Posta :ytepez@istanbul.edu.tr/ zeynepaytepe@yahoo.com
Telefon :0212 414 20 00 /30249


Eczacılık Fakültesi

Akademik Danışman :Araş. Gör.Pınar ERASLAN
Bölümü :Farmasötik Kimya
E.Posta :pinareraslan89@gmail.com
Telefon :02124400000/13462


Fen Fakültesi
Akademik Danışman :Prof.Dr.Deniz Değer ULUTAŞ
Bölümü :Fizik
E.Posta :deger@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 455 57 00 /15292

Akademik Danışman :Uzman Songül ALTINSAÇLI
Bölümü :Biyoloji
E.Posta :yilmam1987@gmail.com/altinsa@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 455 57 00 /15133
                                               :0212 4400000/10595
Akademik Danışman :Prof.Dr.Talat SAYGAÇ
Bölümü : Astronomi ve Uzay Bilimleri
E.Posta :saygac@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 455 57 00 /10282

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr. Betül BATIR
Bölümü :İlköğretim
E.Posta :bbatir@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 400 00 00/26055

İşletme Fakültesi

Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr.Birgül Küçük ÇIRPIN
Bölümü :Üretim
E.Posta :bkucuk@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 473 70 70/18259
İlahiyat Fakültesi

Akademik Danışman :Yard.Doç Dr Gülüşan GÖCEN
Bölümü :Din Psikolojisi
E.Posta :gulusangocen@gmail.com
Telefon :90 212 5326020 / 27780


Mühendislik Fakültesi
Akademik Danışman :Prof.Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu
Bölümü :Kimya Bölümü
E.Posta :mehmah@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 4737070 / 17624

Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr. Rana ORTAÇ KABAOĞLU
Bölümü :Elektrik-Elektronik Mühendislik
E.Posta :rana @istanbul.edu.tr
Telefon :0212 4737070 / 17908

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Akademik Danışman :Doç.Dr.Şebnem SAYHAN
Bölümü :Kamu Yönetimi Böl.ve Siyaset Bilimi
E.Posta :nss@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 440 00 00/12310,14240

Su Ürünleri Fakültesi


Akademik Danışman :Doç.Dr. Tomris DENİZ
Bölümü :Avlama ve İşleme Teknolojisi
E.Posta :tomris@istanbul.edu.tr/tomrisdeniz@hotmail.com
Telefon :0 212 455 57 00/16431

Akademik Danışman :Doç. Dr. Gülgün Fatma ŞENGÖR
Bölümü :Avlama ve İşleme Teknolojisi
E.Posta :sengor@istanbul.edu.tr/gulgunsengor@gmail.com
Telefon :0 212 455 57 00 /16482

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi


Akademik Danışman : Yrd.Doç.Dr.Mehmet GÜLER
E.Posta :mehmetguler86@gmail.com
Akademik Danışman :Öğr.Gör.Meryem Demir GÜLDAL
E.Posta :meryem.demir@auzef.istanbul.edu.tr


Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Akademik Danışman :
Bölümü :
E.Posta :
Telefon

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi


Akademik Danışman :Yrd.Doç.Dr. Ebru DEMİRCİ
Bölüm : Ulaştırma ve Lojistik
E Posta: edemirci@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 473 70 70-19226


Devlet Konservatuarı

Akademik Danışman : Doç.Dr. Halil Eren TUNÇER
Bölümü :Müzik Yaylı Çalgılar
E.Posta :eren.tuncer@istanbul.edu.tr
Telefon

Yabancı Diller Bölümü

Akademik Danışman :Okutman Celal COR
Bölümü :Fransızca
E.Posta :celalcor@gmail.com
Telefon :02124400000/26105

Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O

Akademik Danışman :Yrd.Doç.Dr. F.Fatih KESMEZACAR
Bölümü :
E.Posta :okesmezacar@hotmail.com
Telefon :0212 440 00 00 /23047

Sapanca Su Ürünleri Meslek YO
 
Akademik Danışman :
Bölümü :
E.Posta
Telefon 

 
Veteriner Fakültesi Meslek Y.O

Akademik Danışman :Öğr. Gör. Dr.Berjan DEMİRTAŞ
Bölümü :Bitkisel ve Hayvansal Üretim
E.Posta :berjan@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 473 70 70-17272ENGELSİZ BİLGİ MERKEZİ AÇILIŞI
İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi, 18 Ocak 2012 Perşembe günü YÖK Üyesi ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet tarafından açıldı. Yapımı İÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanan merkez engelli öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak.
İÜ Merkez Kütüphane’de gerçekleştirilen açılış töreni müzik dinletisiyle başladı. Törenin açılış konuşmasını İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Resa Aydın yaptılar. Prof. Dr. Yunus Söylet konuşmasında İstanbul Üniversitesi kütüphaneleri hakkında bilgi verdi, yeni açılan merkezin önemine vurgu yaptı.
“Bugün biz çok mutlu bir günümüzü yaşıyoruz, üniversite olmanın gereğini yapıyoruz. Üniversite, toplumun her kesimine ulaşmak durumunda olan; kollarını toplumda kendisinden yararlanmak, hizmet almak isteyen her ferde uzatmak yükümlülüğü bulunan bir kurumdur. Üniversite görünümünde bir üniversite olarak vazifemizi yapmış olmanın huzuru içindeyiz.
İstanbul Üniversitesi tarihten geleceğe uzanan bilim köprüsüdür. Bu nedenle kütüphanelerinde hem güncel hem geçmişe ait 2 milyonun üzerinde kaynağı barındıran, ülkenin tek üniversitesidir. Yine İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi kanunla kurulmuş tek üniversite kütüphanesidir. Öyle ki bu ülkede yayımlanan her yayının bize gönderilme mecburiyeti söz konusudur. Dolayısıyla bizim üniversite kütüphanemiz Türkiye’de çıkan her yayının ulaştığı, bunların kullanıma sunulduğu çok önemli ve büyük bir kütüphanedir.
İstanbul Üniversitesi kütüphaneleri, geçmişe ilişkin çok değerli eserleri de içermektedir. Nadir eserlerimize çok büyük talep vardır. Yoğunluğa rağmen araştırmacılar ve akademisyenler bu kaynaklara kısa sürede ulaşabilmektedir. Geliştirdiğimiz projelerle dijital ortama aktarılan bu eserlere erişim gün geçtikçe daha da kolaylaşmaktadır. Bu erişim hızını 3 kat arttırdık.
Göreve geldiğimiz günden itibaren, başta Merkez Kütüphanemiz olmak üzere normal mesai saatlerinin bitiminde kapanan kütüphanelerimizin önemli olanlarını, öğrencilerimiz yararlanabilsin diye gece 11’e kadar hizmet verir hâle getirdik. Artık hocalarımız ve öğrencilerimiz kütüphanelerden daha fazla yararlanmakla kalmayıp çok sayıda fazla dünya üniversitesine, dünya kütüphanesine ulaşabilmekteler.
Engelsiz Üniversite Projesi çerçevesinde engellilerin bilgiye daha rahat ulaşabilmeleri için bu merkezimizi açıyoruz. Bundan dolayı son derece mutluyuz, onurluyuz. Merkezimizde burada özellikle iki kabin çok önemli. Burada gönüllü akademisyen ve öğrencilerimiz görme engelli öğrencilerimiz için sesli kitap okuyabilmekte, görme engelli öğrencilerimiz de sesli kitapları dinleyebilmekteler.
Yine görme engelli ve diğer engelli öğrencilerimiz için özel dizayn edilmiş yazıcılar, monitörler, mouse’lar, bilgisayarlar bulunmaktadır.
İstanbul üniversitesi olarak şunu arzu ediyoruz: Toplumumuzda belli oranda engelliler oranı var ve maalesef engelli vatandaşlarımızın çok küçük bir kısmı üniversite eğitiminden, öğretiminden yararlanabiliyor. Bunun pek çok sosyo-ekonomik, psikolojik vb. nedeni var. Biz engelsiz bir üniversite, engelli öğrencilerimizin rahat ettikleri bir üniversite olmak istiyoruz. Bu proje bunun sadece bir parçası. Engelli öğrencilerimizin hizmet alabilecekleri özel basamaklar, özel rampalar, özel tuvaletleri bulunan kütüphaneler, ortamlar tasarlıyoruz. Bu konsept değişikliğini, bu kurum kültürü değişikliğini sık sık vurguluyoruz. Engelli öğrencilerimizle ilgili sık sık farkındalık oluşturan toplantılar yaparak bu konudaki kararlılığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz.”
 
Açılış töreninde yaptığı konuşmada çok uzun zamandır bu merkez için emek harcadıklarını ifade eden Prof. Dr. Resa Aydın amaçlarının tam engelsiz bir merkez kurmak olduğunu söyledi:
“Merkezimizden sadece İstanbul Üniversitesi öğrencileri değil İstanbul’da yaşayan bütün engelli arkadaşlarımız gelip istedikleri desteği alabilecekler. Bilgiye erişimleri kolaylaşacak. Edindikleri bilgilerle daha mutlu, daha üretken bireyler olacaklar.
İÜ Engelsiz Bilgi Merkezi’nin şu andaki donanımı ağırlıklı olarak görme engellilerimize hitap ediyor. Fakat ileriki dönemlerde merkezimizde işitme engelli, bedensel engelli, hatta öğretimde güçlükler yaşayan arkadaşlarımız için çeşitli donanımlar olacak.”
Açılış törenine İÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, Prof. Dr. Nurkan Yağız, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Kamil Adalet, İÜ Rektör Danışmanı ve İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu, İÜ Rektör Danışmanı ve İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Ergün Yolcu, İÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Zeynep Gökçen de katıldılar.
Merkez Engelleri Kaldırıyor
Görme engelli öğrenci, akademik ve idari personelin yararlanabileceği tam teçhizatlı İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi içinde yer alıyor. Merkezde, görme engellilerin kullanımına uygun ekran okuma programı olan 20 adet bilgisayar, ekran büyütme programı olan 10 adet bilgisayar, az gören kişiler için video büyütücüler, iki adet kabartma ekran, üç adet Brailleprinter, 5 adet optik karakter tanımlama programı, iki adet kabartma grafik ve resim basma makinesi bulunuyor. Ayrıca sesli kitap okuma için tam donanımlı iki kabin yer alıyor. 


İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü