İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama Ve Araştırma Merkezi “Dünden Bugüne Engellilik” Konferansı Düzenledi

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü işbirliği ile “Engellilik Araştırmaları Konferansı” 15–16 Kasım tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi engellilik alanında disiplinler arası ve sektörler arası, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ve projeler yürütüyor ya da bu projelere ortak oluyor. 

Ülkemizde engellilik deneyimini tarihsel süreç içinde, farklı disiplinlerde ele alınış biçimleriyle araştırmayı ve bilimsel çalışmaları arttırmayı amaçlayan “Dünden Bugüne Engellilik”  temalı konferansta; Türk toplumunda engellilik tarihi, sosyo-kültürel süreçler, kurumsal ve hukuksal tarih açısından ele alındı. Ayrıca Konferansta Osmanlı arşiv belgelerinde yer alan tarihsel bilgiler de sunuldu. 

“Dünden Bugüne Engellilik” Konferansına katılan EYHGM Araştırma Geliştirme Ve Proje Dairesi Başkanı Tayyar KUZ açılış konuşmasında Engelli vatandaşlara verilen hizmetlerin ülkelerin medeniyet ve gelişmişliğinin en temel göstergesi olduğunu; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak engelli bireylerle yakınlarının bakım, yardım ve destek hizmetleri ile tüm sosyal-kültürel faaliyetlerden insan hak ve özgürlükleri kapsamında eşit koşullarda yararlanması konusunda gerekli koşulların sağlanmasını hedeflediklerini belirtti. 

Tayyar KUZ konferansın diğer bölümünde Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarihçesini katılımcılılarla paylaştı. 

Tayyar KUZ ayrıca “Bakanlık olarak engellilerin tüm hak alanlarından tam ve etkin bir şekilde yararlanması sağlamak amacıyla ulusal düzeyde Engelli Hakları Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hazırlanmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını” kaydetti.  

EYHGM Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı adına “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Engelliler İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler Ve Erişilebilirlik Mevzuatı Bağlamında Değerlendirilmesi”  başlıklı sunumu Hüseyin KARATAĞ gerçekleştirdi. 

Haber Linki:https://eyh.aile.gov.tr/haberler/istanbul-universitesi-engelliler-uygulama-ve-arastirma-merkezi-dunden-bugune-engellilik-konferansi-duzenledi