Eğitimde Görme engelliler Derneğinin (EGED)'' Benimle Birlikte Engelsiz Üniversite

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) ,engelli bireylerin eğitime erişim olanaklarının geliştirilmesi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir EGED , geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği projeler yoluyla ,engelli üniversite öğrencilerinin karşılaştığı mevcut durumu analiz eden yayınlar ve kısa filmler ile alana müdahil olmuştu Bu defa 2018-2019 eğitim öğretim döneminde gerçekleştireceği "Benimle Birlikte Engelsiz Üniversite" projesine engelli ve engelli olmayan üniversite öğrencilerini davet etmektedir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ,K-3 Yapılandırılmış Diyalog Politika Reformuna Katkı kapsamında desteklenen "Benimle Birlikte Engelsiz Üniversite" projesinde; katılımcılar 21-23 Aralık 2018 22-23 Mart 2019 ve 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 3 toplantıda Engelsiz Üniversite Politika Belgesi'ne oluşturacak ve ardında  Ulusal Engelsiz Üniversite Diyalog Zirvesi'nde tekrar vir araya gelecekler.

Projeye 18-30 yaş aralığında ,üniversite öğrenimi gören 25'i engelli 10'u engelli olmayan 35 öğrenci katılabilecektir.Katılımcılar belirlenirken:

-Başvuru formunda yer alan sorunların özenli biçimde yanıtlanması,

-Coğrafik dağılım

-Cinsiyet dağılımı

-Engelli durumları gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

Katılımcıların konaklama ve ulaşım masrafları Proje bütçesinden karşılanacaktır.Başvurusu kabul edilen katılımcılar tüm etkinliklere katılmayı ve proje kapsamında verilen bütün sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt etmiş olacaklarıdır.

Son başvuru tarihi 5 Aralık 2018 Çarşamba 23:59 olan bu projeye katılmak için www..eged.org/benimlebirlikte internet adresinde bulunan kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Söz konusu proje hakkında üniversitenizde bulunan öğrencilerin bilgilendirilmesi hususunda 

Gereğini saygılarımla arz ederim.


eged-projesi-28112018.pdf

Benimle Birlikte, Engelsiz Üniversite" projesi başvuruları