Dünden Bugüne Engellilik AraştırmalarıKonferans 1. ve 2. Gün Programı

konferans cep kitabı 07112018

 Ayrıntılı Bilimsel Program

 DÜNDEN BUGÜNE ENGELLİLİK
ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

15 KASIM 2018, PERŞEMBE
ANA SALON (Kat -1 ve Kat -2)
09:00-10:30AÇILIŞ TÖRENİ
09.00-10.00Açılış Konuşmaları
 Ayşe Resa AYDIN
İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü,
Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı
Uzm. Dr. Orhan KOÇ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri  Genel Müdürü

 Zeliha KOÇAK TUFAN

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi ve
Engelli Öğrenci Komisyonu Başkanı

 Hayri BARAÇLI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
 Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi Rektörü, Konferans Onursal Başkanı
  
10:00-10:30Müzik Dinletisi
 OMAR KONSERİ – İ.Ü. Osmanlı Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

İcra Heyeti Şefi: Gönül PAÇACI TUNCAY

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSEM X Müzik Grubu Öğrencileri

Barbaros Buğra BOZACI, Yıldırım Beyazıt YAKAR

  
10:30-11:00Ara
  
11:00-11:30Konferans: Engellilik Tarihi -1
 Oturum Başkanı:

Aydan ORAL
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı; İstanbul Üniversitesi ENUYGAR Merkezi Kurucu Başkanı

 “Ülkemizde Sağır, Dilsiz ve Âmâların Eğitim Tarihine Bakış”

Nuran YILDIRIM
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

  
11.30-12.30Panel ve Sözlü Bildiriler: Engellilik Tarihi-2
 Oturum Başkanları:

İshak KESKİN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü,

İÜ ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Nevin YELÇE
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü

11.30-11.50“Engellilik Tarihi Araştırmaları”

Zeynep Nevin YELÇE
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü

11.50-12.10“Edirne II. Bayezid Darüşşifası’ndaki Görevliler ve Görevleri”

Hilal YILMAZ
Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora öğrencisi

12.10-12.20S.1 “Eskiçağda Engelli Olmak 2

Hatice PALAZ ERDEMİR, Emine ARTAN
Celal Bayar Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

12.20-12.30S.2 “Osmanlı Devletinde Suni Uzuv Üretimi”

Kamuran ŞİMŞEK
Pamukkale Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

  
12.30-13.30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P1-P7)
  
13.30-15.00Panel: Engellilik Tarihi-3
 Oturum Başkanları:

Arzu TERZİ (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü)

Gülden SARIYILDIZ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

13.30-13.50“Osmanlı Bürokrasisinde Engelli İstihdamı”

Sezai BALCI,
Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

13.50-14.10“Merzifon Anadolu Koleji Martha A. King Sağırlar Okulu”

Fatih TIĞLI
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

14.10-14.30“Osmanlı Devleti’nde Deliliğin Tıbbileştirilmesi ve Toptaşı Bimarhanesi”

Fatih ARTVİNLİ
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

14.30-14.50“Osmanlı Sarayında Cüceler ve Dilsizler(16. ve 17. Yüzyıllar)”

Ezgi DİKİCİ
Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

14.50-15.00Sorular ve Tartışma
  
15.00-15.30Ara & Poster Sunumları (P8 – P14)
  
15.30-17.00Panel: Engellilikte Kültürel Etkiler ve Din
 Oturum Başkanları:

Mahir AYDIN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Talat SAYGAÇ
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi Bölümü

15.30-15.50“İslam Toplumunda Engellilere Bakış”

Fahri KAYADİBİ
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

15.50-16.10“İslam ve Engellilik”

Özcan HIDIR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

16.10-16.30“İslam Hukukunda Engelliler”

Ahmet EKŞİ
Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

16.30-16.50“Özel Eğitim Gerektirenlerin Din Eğitimi”

Mustafa USTA
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

16.50-17.00Sorular ve Tartışma
  
17.00-17.40Panel ve Sözlü Bildiri: Engellilik ve Edebiyat
 Oturum Başkanları:

Abdulkadir EMEKSİZ
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

İshak KESKİN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, İÜ ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

17.00-17.20“Türk Halk Bilimi ve Halk Edebiyatı Açısından Engellilik Meselesi”

Meltem Deniz DOĞAN
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora öğrencisi

17.20-17.40S.4 “Engelleri Edebiyatla Aşmak: Engelli Yazarların Türk Edebiyatına Katkıları”

Koray ÜSTÜN
Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı

  
17.40-18.00Ara
  
18.00-18.40Sözlü Bildiriler: Engellilik Tarihi-4
 Oturum Başkanları:

Neşe KARS
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü, İÜ ENUYGAR Merkezi Müdür Yardımcısı

Betül BATIR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

18.00-18.10S.5 “Antik Çağdaki İlk Tedavi Merkezi”

Neşe KARS, Esennur SİRER, Ayşegül AKAYDIN, Nursel BOLAT
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

18.10-18.20S.6 “Engelsiz Mitoloji”

Yunus BUCUKA
Bingöl Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

18.20-18.30S.7 “İslam Öncesi Türk Toplum Hayatında Engellilik”

Ömer ÇANAK
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

18.30-18.40S.8 “Arşiv Kaynakları Işığında Türkiye’deki Zekâsı Geri Çocukların Eğitimine Dair Bir Önerge ve Çocuk Zekâsını Koruma ve Geliştirme Derneği”

Betül BATIR, Eminalp MALKOÇ, Gülşah PAPUÇCU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

  
 SALON 2 (Kat 2)
  
11.30-12.00Konferans: FTR Tarihi
 Oturum Başkanı:

Nurten ESKİYURT
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

11.30- 12.00“Türkiye’de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Tarihçesi”

Tansu ARASIL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

  
12.00-12.30Konferans: Sanatla Terapi
 Oturum Başkanı:

Ayşe YALIMAN
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İÜ ENUYGAR Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

12.00-12.30“Rehabilitasyonda Sanatla Psikoterapinin İşlevi”

Nurhan EREN
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Rehabilitasyon Kliniği

  
12.30-13.30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P1-P7)
  
13.30-15.00Panel ve Sözlü Bildiriler: Asistif Teknoloji ve Biyomedikal
 Oturum Başkanları:

Zerrin Ayvaz REİS
İstanbul Üniversitesi –Cerrahpaşa, HAYEF/Enformatik Bölümü,

İÜ ENUYGAR Merkezi Müdür Yardımcısı

Öznur ÖZDEN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi

13.30-13.50İnci ZAİM GÖKBAY
İstanbul Üniversitesi –Cerrahpaşa , Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
13.50-14.10“Suriye Savaşında Protez Teknolojisinde 3D Printer Kullanımı ve Getirdikleri”

Yaşar TATAR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

14.10-14.20S.10 “Endüstri 4.0”

Öznur ÖZDEN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi

14.20-14.30S.11 “Nöro-protezlerde Beden Duyusunun Duyu-İkame Yöntemleri ile Sağlanması”

İsmail DEVECİOĞLU
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği

14.30-14.50S.12 “Üst Ekstremite Motor Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde Objektif Özgün Bir
Yöntem”
Serkan ÇİZMECİOĞLULLARI, Şenay MİHÇİN, Samet ÇIKLAÇANDIR,
Ehsan AZİZİ
, Aydın AKAN
İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
  
15.00-15.30Ara & Poster Sunumları (P8-P14)
  
15.30-16:30Panel: Yükseköğretimde Engellilik ve Liderlik
 Oturum Başkanları:

Songül ALTINSAÇLI
İÜ ENUYGAR Merkezi Öğrenci Koordinatörü, İÜENUYGAR Merkezi Yönetim
Kurulu Üyesi

Betül BATIR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

15.30-15.45“İlk Engelli Öğrencilerim”

Claire ÖZEL
Ortadoğu Teknik Üniversitesi

15.45-16.00“Üniversitede Engelli Öğrenci Olmak”

Müjde KOCA ATABEY
İstinye Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

16.00-16.15“Gallaudet Üniversitesi”

Mehmet MAHRAMANLIOĞLU

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü

16.15-16.30“Renkli Kampüsten Değiştiren Adımlara Giden Sürdürülebilir Yol”

Elif KAİN, Elif KEVSER SEÇKİN

  
16.30-18.10Panel ve Sözlü Bildiriler: Engelli Kimliğinin Gelişimi ve Anlatılar
 Oturum Başkanları:

Müjde KOCA ATABEY
İstinye Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Serkan EROL
Orman Mühendisi

16.30-16.45“Klinik Psikoloji Bakış Açısıyla Engellilik Araştırmaları: Engellilik Gururunun Gelişimi”

Beyza ÜNAL (Psikolog)

16.45-17.00S.13 “Baskı ve Sömürüyü Engellilik Üzerinden Anlamak: Felsefe ve Engellilik Çalışmaları”

Balam Nedim KENTER
Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

17.00-17.15S.14 “Eşitlik için Düş Kurmak: Engelli Kadınlarla Küçük bir Egzersiz”

Mine EGBATAN
Koç Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

17.15-17.30S.15 “S 2 Yollarda”

Seben Ayşe DAYI 
Sosyal Antropolog

Serim Berke YARAR
Makine Mühendisi

17.30-17.45S.16 “Varoluşcu Yaklaşım ve Logoterapi Uygulamalarında Engellilik ve Varoluşsal
Engellenme”
Gülsüme ŞENOCAK
Psikolog
17.45-18.00S.17 “Engellilere Karşı Önyargı ve Ayrımcılık”

Kadriye Selin EPÖZDEMİR
Sosyolog

18.00-18.10Tartışma
  
SALON 3 (Kat 2)
11.30-12.30Sözlü Bildiriler: Bilişim ve İletişim Erişilebilirliği
 Oturum Başkanları:

Pervin BEZİRCİ
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Mustafa ÖZYÜREK
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Engelsiz Bilgi Merkezi

11.30-11.45S.18 “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sesli Kütüphane Çalışmaları”

Esra KORKMAZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü

11.45-12.00S.19 “Açık ve Uzaktan Öğrenmede Engelli Öğrencilerin Desteklenmesi”

Süleyman ARI
Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi

12.00-12.15S.20 “Üniversite Kütüphanelerinde Erişilebilirlik Bilgi Hizmetleri: Görme Engeli Olan Kullanıcıların Müzik Notalarına Erişimi”

Mustafa DEVRİM, Güssün GÜNEŞ, Yaşar GÖÇER
Marmara Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

12.15-12.30S.21 “Televizyon Ortamında Erişilebilirlik Uygulamalarının Gelişimi: Sesli Betimleme, Alt Yazılama ve İşaret Dili Çevirisi”

Mine GÜVEN
MEF Üniversitesi, İngiliz Dili Edebiyatı

  
12.30-13.30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P1-P7)
  
13:30-15.00Sözlü Bildiriler: Mimari Erişilebilirlik
 Oturum Başkanları:

Banu ATAMAN YANCI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Spor Bilimleri Fakültesi, İÜ ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ebru DEMİRCİ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

13.30-13.50S.22 “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Engelliler ile İlgili Uluslararası
Sözleşmeler ve Erişilebilirlik Mevzuatı Bağlamında Değerlendirilmesi”
Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, Hüseyin KARATAY, Gamze FEYZİOĞLU, Tuba SAYAN, Sevinç AYANOĞLU, Merve ATEŞ
ASPB Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
13.50-14.10S.23 “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Erişilebilirlik Çalışmaları”

Ravziye YAZAR, Ebubekir GÜNDOĞDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

14.10-14.25S.24 “Üniversite Kampüsleri Erişilebilirliğinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Topsis Yöntemleri ile Bütünleşik olarak Analizi: İstanbul Örneği”

Ebru DEMİRCİ 1, Merve Seher CEBECİ 2
1 İstanbul Üniversitesi
2 Marmara Üniversitesi

14.25-14.40S.25 “Engelleyen Mekân: Yürüyebilenlerin Mardin’i”

Kadriye GÜNĞÖZ
Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

14.40.-14.55S.27 “Afet İçin Geçici Barınma ve Erişilebilirlik”

Gül YÜCEL
İ
stanbul Gelişim Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

14.55-15.00Sorular ve Tartışma
  
15:00-15:30Ara & Poster Sunumları (P8-P14)
  
15:30-16:30Sözlü Bildiriler: Engelli Hakları ve İstihdam Politikaları
 Oturum Başkanları:

Berrin OKTAY YILMAZ
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamil YAZICIOĞLU
ODTÜ Sosyal Politika Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

15.30-15.40S.28 “Engelli Hakları ve Avrupa Birliği Süreci”

Bahar YEŞİM DENİZ
İstanbul Gedik Üniversitesi

15.40-15.50S.29 “Çalışma Yaşamında Engellilik ve Hukuki Düzenlemeler”

Alptekin Burak BOYDAK
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Müşavirliği

15.50-16.00S.30 “Avrupa Birliğinin Engelli Kadınlara Yönelik İstihdam Politikaları: Üye Ülke Örnekleri Üzerinden Bir İnceleme”

Berrin OKTAY YILMAZ 1, Ekin DOLU 2
1 İstanbul Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi
2 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

16.00-16.10S.31 “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri ve Mesleki Eğitim Politikaları”

Halil KARACAN
İBB Engelliler Müdürlüğü, Sosyal Servis

  
16:15-17.00Sözlü Bildiriler: Engelli İstihdamı ve Uygulama Örnekleri
 Oturum Başkanları:

Zümrüt ECEVİT SATI
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

Mehmet KIZILTAŞ
Engelsiz Kariyer, İÜ ENUYGAR Merkez Danışma Kurulu Üyesi

16.15-16.30S.33 “Engelli İstihdamında Çalışma ve İş Kurumunun Önemi”

Rumeysa KARATOP
İstanbul İŞKUR

16.30-16.45S.34 “Kamuda Engelli İstihdamının Analizi Araştırma Projesi”

Lütfiye KARAARSLAN
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığı

16.45-17.00S.35 “Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı”

Selver UĞURLU
Down Türkiye

  
17.00-17.30Sözlü Bildiriler: İşitme Engellilik
 Oturum Başkanları:

Songül ALTINSAÇLI
İÜ ENUYGAR Merkezi Öğrenci Koordinatörü, İÜ ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim DEMİRDÖĞEN
MEB Halıcıoğlu İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü, İÜ ENUYGAR Merkez
Danışma Kurulu Üyesi

17.00-17.15S.36 “İED’in İşitme Engellilerin Erişilebilirliği ile İlgili Çalışmaları”

Onur CANTİMUR
İşitme Engelliler Aileleri Derneği

17.15-17.30S.37 “İşitme Engelli Bireylerde Dil Kullanımı ve Depresyon Arasındaki İlişkide
Saldırganlık Eğiliminin Etkisi”
Ömer Faruk ŞİMŞEK, Aylin İPEK TİMUR
Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü
  
 SALON 4 (Kat 1)
  
11.30-12.20Sözlü Bildiriler: İnsan-Hayvan Etkileşimi
 Oturum Başkanları:

Alev AKDOĞAN KAYMAZ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veterinerlik Fakültesi

Berjan DEMİRTAŞ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu

11.30-11.40S.38 “Türkiye’de Engelli Hayvan Olmak”

Alev AKDOĞAN KAYMAZ

11.40-11.50S.39 “Engelli Hayvanların Engelsiz Yaşamları”

Gülşah YILMAZ, Ebru ERAVCI, Yalçın DEVECİOĞLU
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Cerrahi Anabilim Dalı

11.50-12.00S.40 “Türkiye’de Hippoterapi Uygulamaları”

İbrahim KURBAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu

12:10-12.20S.41 “Hayvan Destekli Tedavilerin Tarihsel Süreci, İnsan Üzerine Faydaları ve Hayvanların Yaşam Hakkı İhlali”

Didem AKYÜZ SALDIRAN (İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi)

  
12.30-13.30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P1-P7)
  
13:30-15:00HİPPOTERAPİ ATÖLYESİ

Engellilerde Hippoterapi Uygulamalarında Güncel Durum

  
15:00-15:30Ara & Poster Sunumları (P8- P14)
  
15:30-17:00TURİZM VE BESLENME ATÖLYESİ

Engellilerde Sağlık Turizmi ve Dengeli Beslenme

  
17.00-18.00Serbest Bildiriler: Yolcu Hakları, Uygulamalar, Turizm
 Oturum Başkanları:

Minire KIRBAŞLI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu,
İÜ ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Sezgi GEDİK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

17.00-17.15S.42 “Avrupa Birliğinin Yolcu Taşımalara İlişkin Tüzüklerinde Engelli Yolcuların Hakları”

Ramazan DURGUT
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi

17.15-17.30S.43 “İETT’de Dünden Bugüne Erişilebilirlik Hizmetleri”

Osman ÇAKIR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Erişilebilirlik Koordinatörü

17.30-17.45S.44 “Seyahat Özgürlüğü Kapsamında Engellilerin Ulaşımı, Erişimi ve İletişim”

Adem KUYUMCU
Danışman, Eğitmen ve Yazar

17.45-18.00S.45 “Engelli Birey ve Ailelerine Verilen Kamp Hizmetleri”

Yaşar TINAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Daire Başkanlığı, Engelliler Müdürlüğü

  
 SALON 5 (Kat 1)
  
13:30-15:00DANS ATÖLYESİ

Yakınlaşmak-Bir Arada Olmak

  
15:00-15:30Ara & Poster Sunumları (P8-P1)
  
15:30-17:00SPOR ATÖLYESİ

Spor Becerileri ve Koordinasyon Eğitimi

  
 Kongre Merkezi Zemin Kat
  
10.00-12.30ENGELSİZ SERAMİK ÇALIŞTAYI ATÖLYESİ
13.30-15.00ENGELSİZ SERAMİK ÇALIŞTAYI ATÖLYESİ
  
16 KASIM 2018, CUMA
ANA SALON (Kat -1 ve Kat -2)
09.00-09.30Konferans: Özel Eğitim
 Oturum Başkanı:

Hande SART
Boğaziçi Üniversitesi

 Özel Eğitimin Tarihi

Ayşegül ATAMAN
Lefke Avrupa Üniversitesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü

  
09.30-11.00Panel: Kamuda Engelli Politikaları ve Uygulamalar
 Oturum Başkanları:

Lokman AYVA (22-23. Dönem Milletvekili)

Fatih KUCUR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

09.30-09.50Tarihsel Gelişimi ve Güncel İkilemleriyle Türkiye’de Kamu Politikalarında Engellilik”

Volkan YILMAZ
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politika Forumu

09.50-10.10“Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Tarihçesi”

Tayyar KUZ
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü

10.10-10.30“Yerel Yönetimlerde Başlangıçtan Günümüze Engellilik Çalışmaları: İBB Engelliler
Müdürlüğü Örneği”
Yeliz Yıldız KÖKENEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Müdürlüğü
10.30-10.50“Osmanlı’dan Günümüze Engelli Bakımının Kurumsal Yüzü: Darülaceze”

Yusuf DURU
Darülaceze Başkanlığı

10.50-11.00“Türkiye’de Engelliler Meclise Doğru Projesi”

Turhan İÇLİ,

Engelliler Federasyonu Başkanı

  
11.00-11.30Ara
  
11.30-12.30Panel ve Sözlü Bildiri: Engelli Haklarında Güncel Durum
 Oturum Başkanları:

Kerem GİRAY
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

İlhami ALKAN OLLSSON
Raull Wallenberg Enstitüsü Türkiye Başdanışmanı, İstanbul Üniversitesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi

11.30-11.50“AİHM Kararlarında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi”

İdil Işıl GÜL
Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

11.50-12.20“Engelli Çocuk Hakları Ağı”

İdil Seda AK
Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı

12.10-12.30S.46 “Vesayet Hukukunun Tarihçesi ve Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşme Işığında Uygulamalardaki Son Gelişmeler”
Güler POLAT
Serbest Avukat
  
12:30-13:30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-P21)
  
13:30-15:00Panel ve Sözlü Bildiri: Uluslararası Göç ve Engellilik
 Moderatör:

Nurcan ÖZGÜR
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

13.40-14.10Mevzuat ve Uygulamalar

Metin KAYBAKİ
İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı (İKGV)

14.10-14.30Feras Al FAWAL
Syrian Special Needs Organization (SSNO)
14.30-14.50“Hassas veya Kırılgan Grup Kapsamında Mülteci ve Sığınmacıların Toplumsal
Kabul ve Uyum Süreci: Çanakkale Ölçeğinde Bir Değerlendirme”
Didem GÜRDOĞAN 
Çanakkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu Araştırmaları Yüksek Lisans Öğrencisi
14.50-15.00S.47 “Savaşın Engellileri: Engelli Yaşama Mahkûm Edilen Suriyeliler”

Ayşe Hümeyra KUTLUOĞLU KARAYEL
İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

15.00-15.30Sorular ve Tartışma
  
 NOT: Bu Panel Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) projesi İstanbul Üniversitesi tarafından, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Campus France ve Nuffic tarafından HOPES Projesi’nin hibe kapsamının parçası olarak yürütülmektedir.
  
15.00-15.30Ara & Poster Sunumları (P22-27)
15:30-17:00Panel Tartışma
 Türkiye’de Engellilik Hareketi (2000 sonrasında örgütlenmeler: ortaya çıkış nedenleri, yapılanlar, bundan sonrası…)
 Moderatör:

Engin YILMAZ
Boğaziçi Üniversitesi, GETEM Direktörü

 Panel Konuşmacıları:
 Süleyman AKBULUT
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği-TOHAD)
 Ergin GÜNGÖR
Otizm Dernekleri Federasyonu-ODFED ve Otizm Derneği-ODER
 Emre TAŞGIN
Eğitimde Görme Engelliler Derneği-EGED
 Beyza ÜNAL
Engelli Kadın Derneği-ENGKAD
 Onur CANTİMUR
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği-İED
  
17.30-18.00KAPANIŞ TÖRENİ
  
 SALON 2 (Kat 2)
09.30-11.00Panel ve Sözlü Bildiriler: Özel Eğitim
 Oturum Başkanları:

İbrahim DİKEN
Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin
Engelliler Anabilim Dalı

Fatih ÇEPNİ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü

09.30-09.45“Özel Eğitim Çalışmalarında Hak Savunuculuğunun Önemi”

Hande SART
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Politika Forumu

09.45-10.00“Engelli Çocuğa Öğretmen Olmak”

Tuna ŞAHSUVAROĞLU
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

10.00-10.15“Türkiye’de Az Bilinen Bir Özel Eğitim Kategorisi: Görme-İşitme Engeli”

Emine AYYILDIZ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

10.15-10.30S.48 “Yerel Yönetimlerde Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları: İBB Engelliler Müdürlüğü Örneği”

Nilay YAZICIOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, Engelliler Müdürlüğü,
ARGE ve Projeler Şefi

10.30-10.40S.49 “Dokun Say Sayı Kombinasyonlarıyla Matematik Öğretiminin Diskalkuliye Sahip Öğrencilerin Hesaplama Performansları ve Sanbil Yetileri Üzerindeki
Etkilerinin İncelenmesi”
Yılmaz MUTLU
Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Anabilim Dalı
10.40-10.50S.50 “Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrenciler için Geliştirilen Eğitsel Mobil
Uygulamaların Değerlendirilmesi”
Serhat TANUŞ, Elif POLAT, Sinan HOPCAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, BÖTE
10.50-11.00Sorular ve Tartışma
  
11.00-11.30Ara
11.30-12.30Panel: Geleceği Geri Getirmek: Suriyeli Öğrencilerin Türkiye’deki Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri-UDİSES Projesi
 Moderatör:

Ayşe Resa AYDIN
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Engellilik Araştırmaları Anabilim Dalı

 Panel Konuşmacıları:

Bu panelin konuşmacıları Suriye’li engelli üniversite öğrencileridir. Panelde
öğrencilerin engellilik deneyimleri ile göç hikâyeleri yer alacaktır.

 Not: Bu Panel Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) projesi İstanbul Üniversitesi tarafından, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Campus France ve Nuffic tarafından HOPES Projesi’nin hibe kapsamının parçası olarak yürütülmektedir.
  
12.30-13.30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-21)
  
13.30-15.00Panel ve Sözlü Bildiriler: Sivil Toplumda 2000 Öncesi Engelli Hakları Mücadelesi
 Moderatör:

Lokman AYVA
22.-23. Dönem Milletvekili

13.30-13.50“Türkiye Sakatlar Derneği”

Şükrü BOYRAZ
Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı

13.50-14.10“Yirminci Yüzyılın Son Çeyreğinde Engellilerle İlgili Gelişmeler”

Fikret GÖKÇE
Zihinsel Engelliler Federasyonu Eski Üyesi

14.10-14.30“Engellilerin Tarihsel Serüveni ve Örgütlenmesi”

Turhan İÇLİ
Engelliler Federasyonu Başkanı

14.30-14.40S.51 “Yüksek Mimar Şükrü SÜRMEN’ in Hayatı, Eserleri, Türkiye’de Engellilik
Çalışmalarına Katkıları”
Ilgın AYDINOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Engellilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
14.40-14.50S.52 “Altı Nokta Körler Vakfının Tarihçesi”

Canan ÇAM YÜCEL
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Engellilik Araştırmaları, Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Altı Nokta Körler Vakfı

14.50-15.00Sorular ve Tartışma
  
15.00-15.30Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
  
15.30-17.00Sözlü Bildiriler: Eğitimde Erişilebilirlik ve Farkındalık
 Oturum Başkanları:

Ahmet KONROT
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konuşma ve Dil Terapisi

Ayşegül DOMANİÇ YELÇE
Gazeteci, İÜ ENUYGAR Merkez Danışma Kurulu Üyesi

15.30-15.40S.53 “Bağımsız Hareket Becerileri Öğretimi”

Simge CEPDİBİ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

15.40-15.50S.54 “Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarının Yaygınlaşması ile Türkiye’deki Görme Engelli Çevirmenlerin Değişen Konumu”

Burcu TAŞKIN, Mihri İlke ÇEPERLİ
Kırıkkale Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

15.50-16.00S.55 “Dokunsal Kitap Üretimlerinde Braille Renk Kodlaması ve Bir Örnek Uygulama”

Erol ÇİTÇİ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi

16.00-16.10S.56 “Şekil İçeren Fizik Sorularına Yönelik Erişilebilirlik Çalışması”

Arzu ÖDEN ACAR, Ali ERYILMAZ
Uludağ Üniversitesi, Tıbbi Görüntüleme Merkezi, ODTÜ

16.10-16.20S.57 “Sesimi Duy Projesi”

Murat Can AKSÖZ, Meral YILDIRIM
Ümraniye İnanç Türkeş Ortaokulu

16.20-16.30S.58 “3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Engelli Bireylere Yönelik Tutumlar”

Emre ÇİYDEM, Hülya BİLGİN, Leyla KÜÇÜK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi  Ruh Sağlığı ve Hemşireliği Anabilim Dalı

16.30-16.40S.59 “Engelli Bireylerin İstismarı ile İlgili Ulusal Basına Yansıyan Haberler Hakkında
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Farkındalık Düzeyinin Araştırılması”Ezgi TÜRKMEN, Sezen KARABÖRKLÜ ARGUT, Emrah ZİREK, İpek YELDAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
16.40-16.50S.60  “ Z Kuşağı Bireylerin ‘Engelli Farkındalığı’ Üzerine Bir Araştırma”

Çiğdem ULUDAĞ GÜLER, Betül SOLMAZ
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü

  
 SALON 3 (Kat 2)
  
09.30-11.00Sözlü Bildiriler: Medya ve Engellilik
 Oturum Başkanları:

Neşe KARS
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İÜ ENUYGAR Merkezi

Gülin TEREK ÜNAL
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

09.30-09.40S.61 “Görme Engelli Bireyler için Radyonun Rolü: Radyo ile Görmek”

Fırat TUFAN, Sedat KÖKAT
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

09.40-09.50S.62 “Önyargılar ve Medyada Engellilik”

Nilay VARDAR
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı

09.50-10.00S.63 “Canlandırma Filmlerinde Engelli Karakter Kullanımı: Disney Pixar Filmleri”

Selçuk HÜNERLİ, Ömür KINAY
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, BÖTE, İstanbul Kültür Üniversitesi

10.00-10.10S.64 “Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılmasında Sporun Rolü ve Medyaya
Yansımaları”
Ümit SARI, Güven BÜYÜKBAYKAL, Onur AKYOL, Mesut AYTEKİN
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi
10.10-10.20S.65 “Sinemada Engelli Temsillerinin Çerçevelenmesi: Yazı Tura Filmi”

Zuhal AKMEŞE
Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

10.20-10.40S.66 “Sinemada Engelliliğin Temsili”

Evşen ÇERKEŞLİ
Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

10.40-10.50G.1 “Canıım” (Görsel Bildiri- Kısa Film)

Mestinaz GÜNDAŞ
Zonguldak Bülent Evecit Ünviversitesi

  
11.00-11.30Ara
  
11.30-12.30ABA ÖZEL EĞİTİM ATÖLYESİ

Yedi Dokunuş, ABA Terapi ile Öğretim Süreci ve Bir Vaka Sunumu

  
12.30-13.30Öğle Yemeği Poster Sunumları (P15-P21)
  
13:30-15:00CİNSEL EĞİTİM ATÖLYESİ

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerde Cinsel Eğitim Programının Hazırlanması

  
15:00-15:30Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
  
15:30-17:00KAPSAYICI EĞİTİM ATÖLYESİ

Dâhil Edici/Kapsayıcı Okullara Doğru: Çeşitlilik ve Farklılaştırma

  
 SALON 4 (Kat 1)
  
09.30-11.00Sözlü Bildiriler: Sosyal Hizmet
 Oturum Başkanları:

Ergül ASLAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Kemal GÜDEK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı, Uzman, Sosyal Çalışmacı

09.30-09.45S.67 “Feminist Sosyal Çalışma ve Engellilik”

Kemal GÜDEK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

09.45-10.00S.68 “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Sosyal Hizmet Uygulamaları”

Fatih KILIÇARSLAN
Aile Danışmanı

10.00-10.15S.69 “Engelliler Üzerinde Yürütülen Sosyal Hizmet Araştırmalarında Etiğin Önemi”

Ayşe SARI
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Engelli Danışma ve Koordinasyon
Sorumlusu, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), Engelliler Komisyon Başkanı

10.15-10.30S.70 “Türkiye’de Engelli Çocuklara Yönelik Evde Bakım Aylığı Politikası: Bakım veren Ebeveynlerin Yaklaşımı”

Nazlı AVŞAROĞLU
Boğaziçi Üniversitesi

10.30-10.45S.32 “Türkiye’de Engelli İstihdamının Tarihsel Gelişimi, Mevcut Durum: Sorunlar
ve Bazı Çözüm Önerileri”
Tuna ŞAHSUVAROĞLU
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
10.45-11.00S.26 “Afetlere Hazırlıkta ERİŞİLEBİLİRLİK Bir Haktır!”

Serkan ERİNCİK, Recep BAYAR, Murat AKKURT , Ahmet TURHAN 
Afet ve Acil Durum (AFAD)

  
11.00-11.30Ara
  
11.30-12.30BAĞIMSIZ HAREKET ATÖLYESİ

Görme Engelli Bireylerde Bağımsız Hareket Eğitimi

  
12.30-13.30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-21)
  
13:30-15:00MEDYADA ALGI ATÖLYESİ

Sosyal Dışlanma Ekseninde Engelliği “Görmek”

  
15:00-15:30Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
  
15:30-17:00İŞARET DİLİ ATÖLYESİ
  
 SALON 5 (Kat 1)
  
09.30-11.00Sözlü Bildiriler: Fizyoterapi ve Psiko-Sosyal Rehabilitasyon
 Oturum Başkanları:
Ülkü AKARIRMAK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İÜ ENUYGAR Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
İpek YELDAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü
09.30-09.40S.71 “Engelli Yaşlılarda Düşmeye Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi”

Tuğba KARAASLAN, Hatice Selin IRMAK, Nilay ARMAN, Ela TARAKÇI, Ahmet AKGÜL
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Rehabilitasyon
Bölümü

09.40-09.50S.72 “Duchenne Muskuler Distrofi’li Hastalarda Ambulasyon, Yaşam Kalitesi ve Bakım Veren Yükü Arasındaki İlişki”

İpek YELDAN, Saliha GÜRDAL KARAKELLE, Yona ZENGİNLER YAZGAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi
Rehabilitasyon Bölümü

09.50-10.00S.73 “Engelli Ailelerinde Problem Çözme ve Sabır Gösterme
Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”
Nagihan ÖZDEMİR
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı
10.00-10.10S.74 “Engellilerde Psikolojik Rehabilitasyon ve Önemi”

İsak PARDO
Nişantaşı Üniversitesi

10.10-10.20S.75 “Otizmli Çocukların Yeme Davranışlarının Değerlendirilmesi”

Sercan KARA, Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM, Prof.Dr. Hatice KAYA, Öğr. Gör. Bircan KARA 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,
 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

10.20-10.30S.76 “Engelli Bireylere Yönelik İstismar”

Zeynep AYTEPE, Özgecan BAKIŞ ÇAYNAK
İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

10.30-10.40S.77 “Engelli Çocuklarda Sanatsal Gelişim Evrelerinin İncelenmesi”

Talar CİLACI, Zeynep ÇORAKÇI, Şüheda GÖZAYDINOĞLU, İrem Sena AKGÜN,
Kübra ERSOY
, Nursena ŞAHİN, Tuğçe ANILGAN, Edanur ÖZOĞLU, Ümit UĞURLU
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, “Ergoterapi Bölümü

10.40-11.00Sorular ve Tartışma
  
11.30-12.30TRAFİKTE HAKLARIM ATÖLYESİ

Trafikte Saygı

  
12.30-13.30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-P21)
  
13:30-15:00RESİM ATÖLYESİ

Aynı Resim Farklı Renkler Atölyesi

  
15:00-15:30Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
  
15:30-17:00RİTM ATÖLYESİ

Ben Bir Yıldızım

  
 Kongre Merkezi Zemin Kat
  
10.00-12.30ENGELSİZ SERAMİK ÇALIŞTAYI ATÖLYESİ
13.30-15.00ENGELSİZ SERAMİK ÇALIŞTAYI ATÖLYESİ
  
 Esnaf Hastanesi Toplantı Salonu
  
13.30-16.00EVRENSEL TASARIM ATÖLYESİ

Herkes için Tasarım Yoluyla Erişim Zinciri Tasarımı

  
15 Kasım 2018, Perşembe
12.30 – 13.30 : P1-P7 / 15.00 – 15.30 : P8-P14 no ’lu  poster sunumları yapılacaktır.
  
P1“Engellilikle İlgili Haberlerin İçerik Değerlendirilmesi”

 Özlem Eskil ÇİÇEK, Osman AKAY

P2“Otizmli Bir Bireyin Duygu Ve Düşüncelerini Dışa vurmasında Sanatın Rolü”

Nalân GÖNÜLTAŞ, Asuman NUHOĞLU

P3“Çalışma Yaşamında Engellilerin Korunmasında Tarihsel Gelişim Süreci”

Reşat SARAOĞLU

P4“Otizm Spektrum Bozukluğunda Üniversite-Temelli Bir Araştırma Ve Uygulama Merkezi İnceleme Sonuçları”

Yeşim Güleç ASLAN

P5“Engelli Yaşlılarda Sağlık Sorunları”

Velittin Selçuk ENGİN

P6“Bağımsız Yaşam Ve Kariyer Akademisi”

Selver UĞURLU

P7“Türkiye’de Yapılan Otizm Spektrum Bozukluğu Ve Oyun Konulu Lisanüstü Çalışmaların İncelenmesi”

F. Kıvanç ERDOĞAN, Yahya ÇIKILI

P8“Geleceğin Kentlerinde Down Sendromlu Bireylerin Yeri”

Merve KOÇ

P9“Duchenne Muskuler Distrofili Hastalarda Hastalık Süresi İle Sağlık Bakım Harcamaları Arasındaki İlişki”

Saliha Gürdal KARAKELLE, İpek YELDAN, Ezgi TÜRKMEN

P10“Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Örneğinde İstanbul Müzelerinin Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi”
Ömer TÜRK
P11“Nefesine Doğmak”

Nihal AÇIKPORTALI

P12“Yirminci Yüzyıldan Günümüze Askeri Gereklilikler Açısından İktidar ve
Engelli Yurttaş”
Mustafa Cebrail SADAKAOĞLU
P13“Farkındalık Yaratmada Sanatın Rolü”

Onur CANTİMUR

P14“Truman Show Perspektifinde Engellik Deneyimindeki Bireysel Ve Sosyal Algı
Haritalandırmalarının Yeniden Dizaynı”
Nagihan ÖZDEMİR, Meryem ÇAKIR
  
16 Kasım 2018, Cuma
12.30 – 13.30 : P15-P21 / 15.00 – 15.30 : P22- P27 no’lu  poster sunumları yapılacaktır.
  
P 15“Engelliler Müdürlüğü Verileri Kapsamında İstanbul İli Profil Çalışması”

Handan TÜRKAL

P 16“Engelli Dostu Akıllı Şehir Projeleri: İstanbul Örneği”

Fatih KAFALI, Muhammet Enes YILMAZ

P17“Hafif Zihinsel Engelli Adölesanlarda Düzenli Egzersiz Programının Motor Beceriler Üzerine Etkisi”

Muhammed Kurban ŞENLİK

P18“İşitme Engelli Ebeveynlerin İşiten Çocukları/CODA’ların Aile ve İletişim
Deneyimlerinin İncelenmesi”
Furkan ERDOĞDU
P19“Otizmli Bireyler Ve Tipik Gelişim Gösteren Bireylere Yönelik Geliştirdikleri
Metaforik Algıların İncelenmesi2
Eren ŞAHİN
P20“Engelli Penceresinden Engelli İstihdamındaki Ayrımcılığa Bakış”

Enver MENGÜ

P21“Az Gören Bireylerin Rehabilitasyonuna Güncel Yaklaşımlar”

Adem UĞURLU, Mahir UĞURLU

P22“Zihinsel Engelli Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükünün Sigara
Kullanımı Üzerine Görüşleri”
Betül BÜBER
P23“İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Yapılan Hidroterapi Çalışmaları Ve
Hidroterapinin Yüzme Sporuna Etkisi”
Duran ARSLAN, Mehmet ÖZSARI
P24“Toplum Temelli Rehabilitasyon Programlarının Sürdürülebilirliği; İstanbul
Toplum Temelli Rehabilitasyon (TTR) Programı Örneğinin İncelenmesi”
Ayşe Resa AYDIN, Oytun GÜRBÜZ
P25“Zihinsel Engelli Bireylerde Kendine Zarar Verme Davranışını Azaltmaya
Yönelik Farklı Yaklaşımlar”
İpek ADA
P26“Uluslararası 1. Disiplinlerarası Seramik Sanat Çalıştayı Projesi”

Özlem ÖZER TUĞAL

P 27“Sağlık Kuruluna Yapılan Engellilik Başvurularının Değerlendirilmesi”

Yasemin YUMUŞAKHUYLU, Bilinç DOĞRUÖZ KARATEKİN, Fethullah BAYRAM, Hanife ÇAĞLAR YAĞCI, Afitap İÇAĞASIOĞLU