ENUGAR MERKEZ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ​​

Merkezimiz İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı uygulamalı bir araştırma merkezidir. Merkez çalışmaları, engellilik alanında çalışmalar yapan öğretim üye ve yardımcılarının yer aldığı yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Merkezin diğer organları arasında yine Üniversitemizin öğretim üye ve yardımcılarının yer aldığı 15 kişilik bir Danışma Kurulu ile diğer üniversitelerden engellilik çalışmaları yapan öğretim üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı Merkez Danışmanları yer alır.

Merkez engellilik alanında disiplinler arası ve sektörler arası, ulusal ve ulusal arası bilimsel araştırma ve projeler yürütür ve proje ortağı olur. Engellilik olgusunun “hak temelli” olarak ele alınması, bu konuda toplumsal duyarlılığın arttırılması, “engelli” veya “engelsiz” kavramların ötesinde “herkes için” bir toplum ve çevrenin geliştirilmesi için çaba gösterir.

Merkeze bağlı  “Özel Gereksinimli Öğrenci Koordinatörlüğü” İstanbul Üniversitesinde eğitim gören engelli öğrencilere akademik ve sosyal uyumlandırma konusunda destek sağlar. Beyazıt ve Avcılar yerleşkelerinde iki adet koordinatörlük ofisinde tam zamanlı hizmet verir. Özel gereksinimli öğrenci koordinatörleri, üniversitemizin fakülte ve yüksek okullarında görevli “Özel Gereksinimli Öğrenci Akademik Danışmanları”nın desteği ile koordinasyon haline bu hizmetleri yürütür.

18 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senato kararıyla yürürlüğe giren “İÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler için Fırsat Eşitliği Yönergesi”;  engelli öğrencilerin eğitim ve öğretim alanındaki ders ve sınav uygulamaları,  mimari ulaşılabilirlik, bilgiye erişim,  sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine erişim, sosyal ve kültürel alanlarda sağlanacak olanaklar ile afet ve acil durumlarla ilgili gerekli düzenlemeleri güvence altına almıştır.

Özel gereksinimli öğrenci koordinatörlüğü bilgiye erişim hizmetlerini, İstanbul Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Bilgi Merkeziyle birlikte yürütür. Merkezin iki personeli yarı zamanlı olarak Engelsiz Bilgi Merkezinde görev yapar.

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Web Sayfası