İÜ ENUYGAR 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

İstanbul Üniversitesi Engelli Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENUYGAR) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ,12 -14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından Eskişehir’ de düzenlenen 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına katıldı.

Çalıştay da İstanbul Üniversitesini İÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü ve İÜ ENUYGAR Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Songül Altınsaçlı, İÜ Öğrenci Temsilcisi Mehmet Furkan Çınar, Engelsiz Bilgi Merkezi çalışanı Ilgın Aydınoğlu ve Dr. Selçuk Altınsaçlı temsil ettiler.

Çalıştayın ilk günün de 2006 yılında Resmi düzenlemelerle başlayan Engelli Öğrenci Birimleri 2010 yılında çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği sonrasında mevzuatta yapılan düzenlemelerle kurumsal bir kimliğe kavuşan birimlerin 10 yıllık süre içinde yapılan etkinlikleri, sorumlulukları, yetkinlikleri ve yeterliliklerini 10. Yılında Engelli Öğrenci Birimleri ile ilgili panel ile tartışılmıştır.

Çalıştayın ikinci gününde ise ana teması ”Kimlik” olan 3 ana başlık Engelli Öğrenci Birimleri ile YÖK Engelli öğrenci Komisyonu arasındaki İlişkiler, Engelli Öğrenci Birimleri ve Eğitim -Öğretim Süreci, Engelli Öğrenci Birimleri ve Etik üzerine konuşulmuştur.

Çalıştayda 2016 yılında İstanbul ve Hacettepe Üniversitelerinin işbirliği ile 24-25 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 1.Engellilik Araştırmaları Kongresi ile ilgili olarak diğer üniversite temsilcilerine tanıtım yapılmış tanıtıcı broşürler dağıtılmıştır.

Çok sayıda devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrenci koordinatörleri,engelli öğrenciler ,konu ile ilgili akademisyenler ve idari personelin katıldığı Çalıştay’da ,2017 yılında gerçekleştirilecek olan 11.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’nın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yapılması kararı alınmıştır.

Haberi Hazırlayan: Uzman Songül Altınsaçlı


Yaklaşan Etkinlikler

Konum