4.İstanbul Bölgesel Toplantısı

İSTANBUL 4. BÖLGESEL ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI

Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015, Salı, Saat: 13.30-16.30

Toplantı Yeri: İTÜ Evrensel Tekstil Merkezi, Gümüşsuyu Kampüsü, İstanbul

Katılımcılar:

Bahçeşehir Üniversitesi, Öğrenci Dila Evliyaoğlu

Bahçeşehir Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatör Yardımcısı, Pınar Tarlak

Boğaziçi Üniversitesi, GETEM Direktörü, Engin Yılmaz

İstanbul Aydın Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü, Süreyya Kumru

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Engelsiz Bilgi Birimi Koordinatörü, Sema Bozkır

İstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulu, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Gizem Yakar

İstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulu, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Buse Bilgin

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü, Özgür İnandım

İstanbul Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Koordinatörü, Cem Demirbaş

İstanbul Teknik Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi sorumlusu, Çağrı Artan

İstanbul Teknik Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Akademik Danışman, Göksenin İnalhan

İstanbul Üniversitesi, Kütüphane görevlisi, Mustafa Özyürek

İstanbul Üniversitesi, Öğrenci Temsilcisi, Mehmet Furkan Çınar

İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Proje Koordinatörlüğü, Didem Akyüz

İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü, Songül Altınsaçlı

İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi Müdürü, Resa Aydın

Marmara Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü, Aynur Akar

Sabancı Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü, Nevcan Özbay

Yeditepe Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Asistanı, Fizyoterapist, Sevgi Gamze Felek

Yeditepe Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Asistanı, Fizyoterapist, Ezgi Ergün

Yıldız Teknik Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü, Serkan Topal

Yıldız Teknik Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Seda Karaca

Toplantının Özeti:

Kasım ayı içerisinde Dördüncüsü gerçekleşen; İstanbul’da bulunan üniversitelerin Engelli Birimlerinin koordinasyon ve fikir alış verişini amaçlayan toplantıda, İstanbul Bölgesel Engelsiz Üniversiteler Birim Koordinatörleri İTÜ ev sahipliğinde bir araya geldi.

İTÜ Engelli Öğrenci Danışma Birimi koordinatörlüğünde gerçekleşen toplantıya İstanbul’daki 12 kamu ve vakıf üniversitelerinden toplamda 22 temsilci katıldı. 24 Kasım 2015 Salı günü Gümüşsuyu Yerleşkesi, Evrensel Tasarım Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda üniversitelerin engelsiz olma yolunda yaptıkları çalışmalar, projeleri ve hedefleri konuşuldu.

Toplantının birinci oturumunda, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Tasarımı ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy tarafından, Evrensel Tekstil Tasarım Merkezi’nin tanıtım sunumu yapıldı. Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan İTÜ Evrensel Tekstil Merkezi hakkında bilgiler veren Gürsoy, merkezde yapılacak çalışmalardan ve merkezin açılış amacından bahsetti. Bütün yaklaşımların ve tasarımların evrensel bakış açısı ile geliştirilmesi ve fiziksel – öğretimsel erişilebilirlik üzerine çalışılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Göksenin İnalhan, evrensel bakış açısı ile eşitlikçi bir kullanım hakkı getirilmiş olacağını belirtti.

İTÜ’de erişilebilirlik üstüne yapılan çalışmalardan bahseden İnalhan, yeşil ve engelsiz bir kampüs mottosu ve İTÜ’lü olmak anlayışı ile kampüste yapılan çok çeşitli çalışmalardan örnekler verdi.

İTÜ Engelli Öğrenci Danışma Birimi sorumlusu Çağrı Artan ve Psikolog Cem Demirbaş, Engelli Öğrenci Danışma Birimi’nin kuruluşuna kadar geçen süreci anlattı. Konu ile ilgili İTÜ’de bilinç artırabilmek ve farkındalık yaratabilmek için yapılan çalışmalardan da bahsedilen toplantıda üniversite bünyesinde engelli öğrenci veya çalışan olmasa da üniversitelerin erişilebilir olması gerektiği vurgulandı.

Toplantının İkinci oturumunda ise üniversitelerde engelli bireyler için yapılan ve yapılacak çalışmalar, maddi sorunlar, iç ve dış mekânlardaki erişilebilirlik düzeyleri, tarihi binaların doku problemi, kampüs içindeki ortak kullanım alanlarında yaşanan sorunlar, denetim mekanizmalarının yeterli olmaması gibi sorunlar ve bu sorunlara getirilen öneriler tartışıldı.

Alınan kararlar:

 

  • İstanbul 4. Bölgesel Engelsiz Üniversiteler Birim Koordinatörleri toplantısına katılan engelli üniversite koordinatörleri arasında bir mail grubu oluşturulacak. Bu grubu kurma görevini İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi sorumlusu Çağrı Artan üstlendi. E-Posta grubuna koordinatörler dışında üniversitelerin, varsa engelli öğrenci temsilcilerinin de katılması kararlaştırıldı.
  • Yılda iki kez düzenlenen İstanbul bölgesel toplantılarının sorunları konuşma ve fikir alış verişine ayrılabilmesi ve toplantıya ev sahipliği yapacak üniversitelerin toplantılarda kendi birim tanıtım / faaliyetlerine fazlaca yer vermesiyle oluşan süre yetersizliği gibi sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla, bölgesel toplantıların yapılacağı tarihlerden bağımsız olarak planlanan, birimlerin yaptığı faaliyetleri tanıtıp bilgi verebilmesi adına birim ziyaret toplantıları düzenlenmesi kararı alındı. Bu sayede birimlerin birbirini tanıması ve koordineli çalışması için fırsat sağlanacağı düşünülmektedir. Bir sonraki toplantıyı Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin, Ocak 2016’da gerçekleştirmesi yönünde fikir birliğine varıldı.
  • Engelli birimlerinin savunuculuk ilkesi içinde hareket etmesi ve sürdürülebilir olması tartışıldı. Engelli Birimlerinin Üniversitedeki engelli öğrencilerin yanı sıra, tüm engelli katılımcıları (çalışan, akademisyen, öğrenci) kapsayacak bütünlükte yönetmeliklerde erişilebilir hizmet sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunması önerildi.
  • Bölgesel toplantılar sonucunda oluşturulan raporların çözüm odaklı olacak şekilde düzenlenmesi konuşuldu. Böylelikle raporların YÖK Engelli Öğrenci Komisyonunda uygulamaya yönelik somut kararların alınmasında yardımcı olabileceği görüşü öne çıktı.
  • Üniversitelerdeki erişilebilirlik çalışmalarında karar almanın salt yeterli olmadığı, uygulanabilirlik açısından hala birçok sorunun bulunduğu dile getirildi. Bu amaçla kamu denetçiliği kurumunun bu konuda nasıl işletilebileceği ve üniversiteleri erişilebilirlik adına akredite edecek bir bağımsız kurumun olup olmadığı konuşuldu. Konuyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Akademik Danışmanı Göksenin İnalhan araştırma yapabileceğini beyan etti.
  • İstanbul Bölgesi olarak çalıştaylarda ve YÖK’e bildirilmesi gerekebilecek sorun/ çözüm önerileri noktasında daha koordineli ve tek ses biçiminde bir araya gelinmesinin, karar alıcılığa etkisine vurgu yapıldı ve yapılacak çalışmalarda bu noktaya özen gösterilmesi konuşuldu.
  • Üniversite engelli birimlerinin, üniversite yönetim şartnameleri ve çeşitli yazılı kural bütünlüğü belgelerinde yer almasının, erişilebilirliğin bilinirliği ve çözümü yönünde önemli rol oynayacağı önerisi dile getirildi.


Yaklaşan Etkinlikler

Konum