Tübitak Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

Programın amacı, Açık Öğretim Fakülteleri dâhil ön lisans ve lisans öğrencileri arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.
Ayrıca öğrencilerden, 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda katma değeri yüksek projeler üretmeleri beklenmektedir.
Programın hedefleri:

  1. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine,
  2. Gençlerin kendilerine kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine,
  3. Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilerin “öğrenme ve uygulama” deneyimi kazanmasına,
  4. Etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek girişimciler ile yeni işletmeler kazandırılmasına katkı sağlamaktır.

Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-universite-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismasi

Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin,
belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin sorunlarına yönelik çözümler üretmelerine ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak geliştirdikleri projeleri için yarışmalar düzenlemektir.

Öğrencilerin, bahse konu öncelikli alanlarda 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler
doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda da projeler üretmeleri beklenmektedir.

Bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi

Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması

Programın amacı, lisans bitirme tezlerinin özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi ve lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında özel sektör ortamında bulunarak uygulama tecrübesi edinmelerinin sağlanması yoluyla lisans düzeyinde üniversite özel sektör işbirliğinin teşvik edilmesidir.

Öğrencilerden ayrıca 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konulara yoğunlaşan tezler hazırlamaları beklenmektedir.

Program kapsamında, lisans öğrencilerinin hazırladıkları, özel sektörün bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik lisans bitirme tezleri için yarışma düzenlenecektir.

Bilgi için:  https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/ozel-sektore-yonelik-lisans-bitirme-tezleri-yarismasi

07/05/2018
206 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00