Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Yüksek Öğrenim Öğrencileri Burs Duyurusu

TESYEV Üniversitemiz bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans,  lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, % 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.

Başvurmak isteyen öğrencilerimizin ekte sunulan başvuru formunu ve taahhütameyi doldurarak ekteki belgeler ile birlikte 13 Ekim 2017 Cuma günü mesai saat 16.00’a kadar Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Merkez Ofise teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Formu için başvuru-formu.docx

Taahhütname için taahhütname.doc


Bursiyer Adayı Olabilmek İçin;

1.Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamalıdır.

2.Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim ve harç kredisi alınabilir).

3.Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır).

4.Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır ( Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç ).

 

Gerekli Belgeler

1.4 adet fotoğraf

2.Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.Vukuatlı nüfus kayıt örneği

4.Adli sicil kaydı

5.İkametgâh kâğıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)

6.Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini belli eden sağlık raporu

7.Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkul olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak belge

8.Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.

9.Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu

10.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi

11.Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi

12.Yükseköğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir örneği ve kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi

13.Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi

14.İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi

13/09/2017
926 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00