2. İstanbul Bölgesel Engelli Öğrenci Koordinatörleri Toplantısı Raporu

TARİH: 24 KASIM 2014, 13.30-16.30

YER: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ MÜZESİ, SEMİNER SALONU

Katılımcılar:

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Engelsiz BİLGİ Birimi Koordinatörü- Sema BOZKIR
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Engelsiz BİLGİ Birimi Görevlisi-Gözde KILIÇ
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kurum Hekimi- Hulusi ORGANGAZİLİ
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, İş Güvenlik Uzmanı- Mine Çöbek
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Öğrenci işleri Danışmanı-Beyhan Sunal
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Engelsiz Bilgi Komisyonu Üyesi Öğrenci- Müge YILDIRIM
 • İstanbul Üniversitesi, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi(ENUYGAR) Müdürü Prof.Dr. Resa AYDIN
 • İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi, Prof.Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU
 • İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR, Öğrenci Koordinatörü-Songül ALTINSAÇLI
 • İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR, Koordinatör Yardımcısı-Serdar KULAK
 • İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Engelsiz Bilgi Merkezi, Mustafa ÖZYÜREK
 • İstanbul Aydın Üniversitesi, Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı- Süreyya KUMRU
 • Bahçeşehir Üniversitesi, Engelsiz Birim Koordinatör Yardımcısı- Pınar TARLAK
 • Maltepe Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü- Hicran ÖZALP
 • Marmara Üniversitesi, Engelli Birimi Koordinatörü- Yrd. Doç.Dr. Aynur AKAR
 • Marmara Üniversitesi, Engelli Birimi Koordinatör Yardımcısı- Onur KESKİN
 • Marmara Üniversitesi, Öğrenci- Başak KAKECİOĞLU
 • İstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulu, Engelli Birimi Koordinatörü-Ezgi ORAL
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Yasemin AKDEMİR
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, sağlık Kültür ve Spor Direktörü-Özgür İnandım
 • Ataşedir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu, Öğretim Görevlisi-Sinan ARAMAN
 • Fatih Üniversitesi, Toplumsal Duyarlılık Merkezi Sorumlusu- Onur YOLAY
 • Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, SKS Şube Müdürü- Levent AKBULUT
 • Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Hemşire-Esil HOŞALAY

İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Engelsiz Bilgi Birimi tarafından düzenlenen II. İstanbul Engelsiz Üniversiteler Birimleri Toplantısına, 11 Üniversite’den 24 temsilci katıldı.

1.OTURUM

BİLGİ Üniversitesi, Engelsiz Bilgi Birimi Koordinatörü Sema Bozkır; sunumunda Üniversitelerin Engelli öğrencilerine hizmet veren birimlerin ortak hizmet alanları, misyonları ve amaçları hizmet yöntemleri konularını vurgulamak ve konuşmalara zemin oluşturmak maksadıyla, üniversitesi ve Engelsiz BİLGİ Birimi örneğinde; verilen hizmetlerin misyon, amaçların ve ortaklıkların üniversitelerde engelli öğrencilere destek veren birimlerin işbirliği, yardımlaşma ve standart oluşturma konusunda uygun zemini oluşturduğunu ifade etti. Engelli öğrencilere destek veren birimlerin kuruluşunun, önemini ve gerekliliğini vurguladı.

Birimlerin Hizmet alanlarını;

 • Akademik Erişim

Özel sınav ve ders koşulları, eğitim araçları, kütüphanelere, ders materyallerine ve laboratuvarlara erişim

 • Fiziki Erişim
 • Sosyal Entegrasyon
 • Kariyer Planı ve staj olmak üzere ana başlıklar altında anlattı.

Engelli Birimlerin Çalışması ve İşleyişinde önemli noktaları aşağıda belirtilen ana başlıklar şeklinde özetledi.

-Deneyimli uzman kişiler

-Konuya hâkim akademisyenler

-Birimde aktif çalışan engelli bireylerin bulunması

-Birimde öğrencilerin kolay erişebileceği birim çalışanların görevlendirilmesi

-Hızlı karar mekanizmaları

-Yeterli Bütçe

-Fiziki, Erişim konusunda uzman kişiler

-Üniversite içinde birimin tanınması, görünür olması

-Engellilik konusunda gelişmelerin takibi, ders, kurs gibi düzenli eğitim çalışmaları

ile bilgi ve yetkinliklerin geliştirilmesi önemini vurguladı.

Toplantı esnasında hizmetlerin verilmesi sırasında birimlerin ihtiyacı olan usul esas, yönerge gibi prosedürler, konusunda paylaşım yapılabileceği konuşuldu.

Akademik konularda öğrenci İşleri Ofisleri ile sağlıklı işbirliğinin faydalarından söz edildi.

İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi Öğrenci Koordinatörü Songül Altınsaçlı söz alarak ”İstanbul üniversitesi Özel Gereksinimli Öğrenciler için Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesini” diğer üniversitelerin engelli koordinatörleri için örnek teşkil etmesi açısından İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandıktan sonra birimlerle paylaşacağını belirtti

Ek olarak öğrenci saptama, öğrencilere ulaşma ve Rektörlük tarafından hazırlanan tebrik mektubu gönderme konularında İstanbul Üniversitesi’nin uygulamalarını katılımcılarla paylaştı.

İstanbul Üniversitesi ENUYGAR Merkez Müdürü Resa Aydın, Öğrencilerin ofislere çok rağbet etmediğini, bugünlerde çokça yapılan, liderlik eğitimi gibi özel programlara katılımı gönüllü hale getirerek, öğrencileri üniversite sürecinde etkinliklere yönelmesini bu uygulamalarla olabileceğini belirtti.

Birimlerin üniversitelerinde kendilerini tanıtma ve görünür kılma faaliyetleri üzerinde duruldu.

Web sayfası, afiş broşür, etkinlikler, öğrenci kulüpleri gibi faaliyetlerin yararı belirtildi.

Akademik uyum mektubu ve eylem planı oluşturulması tavsiye edildi. Teknik ekipman konularında destek hizmetlerinin önemi ve engellilik konusunda teknolojik gelişmelerin takibinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Öğrenci temsilcileri seçilmesinin önemi de belirtildi.

 

Farkındalık için yararlı olabilecek, engellilik konusunda müfredat tavsiyeleri yapılabileceği, belirtildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Engelsiz Bilgi Komisyonu’nun tavsiyesi ile Üniversite içinde, seçmeli bir dersin müfredata alındığı bilgisi verildi.

Dersin adı: Prejudices, Stereotypes and Disability (Önyargılar, Kalıpyargılar ve Engellilik)”

 

Mimarlık Fakültelerinde erişebilirlik ve evrensel tasarım derslerinin zorunlu olması gerekliliği konuşuldu.

 

Eğitim araçları ve ders kitap ve materyallerinin taranması konusunda;

İstanbul Üniversitesi, Engelsiz Bilgi Merkezi sorumlusu Kütüphaneci Mustafa Özyürek, eğitim araçları, dijital desteklerin kütüphanelerin çatısı altında kurumsal olarak yapılmasının önemini vurguladı ve bunun üniversiteler arasında dijital ortama aktarılmış kitapların ortak kullanımına da elverdiğini, aktarılmış bir kitabın başka bir üniversite tarafından tekrar taranmasının da ortadan kaldıracağını, böyle bir bilgi merkezi oluşturmak isteyen üniversite engelsiz birimlerinin kendilerinden bilgi alabileceklerini belirtti.

İstanbul Üniversitesi, Engelsiz Bilgi Merkezi kurulurken GETEM desteğinden söz edildi.

Ek olarak, üniversitelerin engelli öğrencilere destek veren birimlerin iletişim bilgilerinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından güncel tutulmasını birimlerinin kendi aralarında iletişimi arttırmak ve geliştirmek için önemli bir etken olduğu ifade edildi.

 1. Nisan 2014 tarihinde İstanbul Üniversite’sinde yapılan I. toplantı raporunun özeti yapıldı.

1.Oturumun Sonunda Alınan kararlar; aşağıda belirtilmiştir;

 1. İlk toplantıda kararı alınan, GETEM Direktörü Engin Yılmaz İstanbul engelli üniversite birimleri arasında haberleşme ve yardımlaşmayı hızlandıracak bir mail grubu oluşturulması,
 2. Engellikle ilgili teknik ekipman ve alımında öğrencilerin kullanacağı, faydalanacağı uygun olanların seçilmesi ve satın almada yapılması gereken ihale dosyası hazırlanması konusunda koordinatörler arasından bir danışma grubu oluşturulması,
 3. Bu yıl Mart veya Nisan ayında yapılacak III. Toplantının İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapılması,
 4. Yönerge, form ve uygulamalarla ilgili bilgilerin paylaşılması.

2.OTURUM

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu. ‘Engelli Öğrencilerde Fen ve Mühendislik Bilimleri Eğitimi’ başlıklı bir sunum yaptı.

 Sunumda kısaca engellilik tarihini ve günümüzde de benzer görüşlerin devam ettiğini, engellilerin bir yük olarak görüldüğünü belirtti.

Savaşlar sonrası plastik cerrahi protezlerin geliştiğini. Elektrikle çalışan tekerlekli sandalyelerin gaziler için bulunmuş olduğunu söyledi.

20 yüzyıl buluşlarında engellilerin büyük katkıları olduğunu,

Ailelerin ve eğitimcilerin engellilerden beklentilerinin çok düşük olduğunu,

Eğitim alanında engelliler için düzenlemeler olmaması öğrencileri fen ve matematikten soğuttuğunu, uzak tuttuğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü mezunu aynı zamanda yüksek lisansını da bitirmiş fiziksel engeli olan öğrencisinin, derslerinde ve stajında başarılı olmasına rağmen, akademik ve idari personelin yaklaşımının istenilen ve olması gerektiği tarzda olmadığını önemle vurguladı.

Sunumunda İki görüşü özellikle belirtti

-İçine kabul etme; yaptı gözükme

-Tam katılım; öğrenci yapabilir.

Engelli öğrencinin başarısı için öğrenci, akademik kadro, üniversite ve aile dörtgeninin iyi çalışmasının gerektiğini vurguladı.

Üniversite ortamı ve laboratuvarlarda fiziki erişimin ve öğrencinin engel durumuna göre düzenlemelerin önemini örneklerle anlattı.

Laboratuvarlar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi giriş çıkışın gösterilmesi gerektiğini yönlendirilmiş laboratuvar asistanı olmasının çok önemli olduğunu, asistanın daha önce de bu deneyi yapmış olması hesaplamaları öğrenicinin yapması gerektiğini belirtti.

Koridorların 1,1 metre, en az iki çıkış ve manevra alanının olması, önlük kullanılması, yüz maskesi, göz yıkama istasyonu, çeker ocaklar, duş ve lavabo olması gerektiğini, tezgâh yüksekliklerinin uygun olması, görme güçlüğü olanlar için maske kullanma zorunluluğu, reaktif kapların Braille alfabesi ile yazılmış olması, sesli PH metre ve Laboratuvar sorumlusunun engelli öğrenci eğitimi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olması gerekliliğini anlattı.

 Sonuç olarak; ‘’Engelli öğrencilerin önlerindeki engeli kaldırmak için her şeyden öncezihnimizdeki engelleri kaldırmak gerekir mesajını vererek’ ’sunumunu tamamladı.

2.Engelsiz Ü.T

Salondan bir görüntü. Prof. Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu sunum yapıyor.

2.Engelsiz Ü..

Pror.Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu Slayt sunumu yapıyor.

2.engelsiz üniversiteler toplantısı

İstanbul Bölgesi Üniversite Engelli Öğrenci Birimleri yöneticileri toplu fotoğraf çektiriyorlar.

22/01/2015
1472 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00