Türkiye Engelliler Spor Yardım Ve Eğitim Vakfı Yüksek Öğrenim Öğrencileri Burs Duyurusu

     Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Üniversitemiz bünyesinde yer alan, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön           lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı %40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, aşağıda belirtilen şartları sağlamaları durumunda burs yardımı yapacaktır.

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dâhil) arasında dokuz aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmaktadır.

Aranılan şartları sağlayan öğrencilerimizin aşağıda verilen ‘’Başvuru Formu’’ nu ve ‘’Burs Taahhütnamesi’’ni doldurarak, istenilen diğer belgelerle birlikte 08.09.2014 ile 10.10.2014 tarihleri arasında merkez rehberlik ofisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Bursiyer Adayı Olabilmek İçin Aranan Şartlar: 

  1.   Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamalıdır.
  2. Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim kredisi ve harç kredisi alınabilir).
  3. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır).
  4. Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır ( Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç ).

Burs Başvuru Formu için tıklayınız.

Burs Taahhütnamesi için tıklayınız.

Başvuruda İstenilen Belgeler için tıklayınız.

08/09/2014
1275 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00