Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu – 2013

Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanmış, engellilik üzerine doğrudan ya da dolaylı faaliyet gösteren STK’ların katılımıyla yürütülmüş bir proje olup, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından desteklenmiştir.

Proje, engellilerin; Anayasa, yasalar ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile sağlanan eğitim, erişim, çalışma hayatı ve sağlık haklarından ayrımcılığa uğramadan, ne ölçüde yararlanabildiğinin ölçülerek-izlendiği, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden STK’ların, izleme çalışmalarına dahil olduğu bir çalışma programına sahiptir.

Bu kapsamda bir yıl süre ile yapılan çalışmamızdan elde edilen veriler bir yayın haline getirilmiştir.

 

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013 “Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık verileri-analizler” adlı yayına, özet kopyasına ve Ders Kitaplarında Engellilik temalı kitabın dijital kopyalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Hakan Özgül

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

Genel Sekreter

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013 “Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık verileri-analizler”

http://www.engellihaklariizleme.org/tr/files/belgeler/kitap_2013.pdf

 

Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013 “Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık verileri-analizler” (Özet Rapor)

http://www.engellihaklariizleme.org/tr/files/belgeler/ozet_2013.pdf

 

Ders Kitaplarında Engellilik

http://www.engellihaklariizleme.org/tr/files/belgeler/ders_kitaplarinda_engellilik.pdf

04/09/2014
2077 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00