Üniversitemiz Engelli Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENUYGAR) Öğrenci Koordinatörlüğü (uluslararası katılımlı) 8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na Katıldı.

 

“8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’’devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrenci koordinatörleri, engelli öğrencileri, ilgili akademisyenleri ve idari personelinin katılımı ile 15-17 Mayıs 2014 tarihlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Üniversitemizi ENUYGAR (Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi) Öğrenci Koordinatörü Uzman Songül Altınsaçlı, Koordinatör Yardımcısı Serdar Kulak, Engelsiz Bilgi Merkezinin Personeli, Ilgın Aydınoğlu, öğrencilerimizden Erol Öztamur ve gönüllü katılımcımız Dr. Selçuk Altınsaçlı temsil ettiler.

Bu yıl ki Uluslararası Katılımda;Deutsches Studentenwerk Almanya’dan Ursula Jonas “Engelli ve Kronik Hastalığı olan Öğrencilerin Alman Yükseköğretim Kurumlarında Eğitimi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Politika BakanlığındanTayyar Kuz “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve Eğitim Hakkı” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Uzman Songül Altınsaçlı, Dr. Selçuk Altınsaçlı ve Serdar Kulak Üniversiteler çalıştayına” Dünya Engellilik Raporu Tanıtım Toplantısında Engelli ÖğrencileriTespit Etmek İçin Önerilen 6 Temel Sorunun İstanbul Üniversitesi Ölçeğinde Değerlendirmesi” adlı poster sunumu ile çalıştaya katılmışlardır.

Ana temasının ‘kaynaştırma” olarak belirlendiği bu çalıştayda engelli Yükseköğretim öğrencilerinin üniversite yaşamına başlama, eğitim-öğretim, akademik yaşam, erişelebilirlik, ulaşılabilirlik ,birim çalışmalarının organizasyonunu ve farkındalık gibi konularda mevcut durumun değerlendirilmesi; yeniliklerin ve yenilikçi yaklaşımların gündem oluşturması için alternatif çözüm önerileri geliştirilerek bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve engellilerle ilgili mevcut olan yasal mevzuatların gözden geçirilmesi hedeflenmiştir.

Çalıştaya 77 üniversiteden 400 kişiye yakın katılım olmuştur.9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 2015 yılında Muğla’da geçekleştirilecektir.

 

Haberi Hazırlayan Uzman Songül Altınsaçlı

 

 

 

 

29/05/2014
1564 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00