İstanbul Üniversitesi
http://engelsiz.istanbul.edu.tr/?p=7201
Export date: Wed Jun 20 5:30:47 2018 / +0000 GMT

Güncel Yasal düzenlemeler


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ(1)

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU 1

Harç Ücretleri 2

Kanun-2013 3

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4

12 Aralık 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203
KANUN
ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİPROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNADAİR KANUN

             Kanun No. 6574                                                                                                         Kabul Tarihi:3/12/2014

MADDE 1 – (1) “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol”ün beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/12/2014

 


 
Links:
  1. http://www.yok.gov.tr/web/guest/engelli-ogrenci-ko misyonu
  2. http://engelsiz.istanbul.edu.tr/?p=6591
  3. http://engelsiz.istanbul.edu.tr/?p=7195
  4. http://engelsiz.istanbul.edu.tr/?p=7351
Post date: 2013-12-09 16:26:33
Post date GMT: 2013-12-09 14:26:33

Post modified date: 2015-06-26 12:34:00
Post modified date GMT: 2015-06-26 09:34:00

Export date: Wed Jun 20 5:30:47 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://engelsiz.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com