Güncel Yasal düzenlemeler

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ(1)

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU

Harç Ücretleri

Kanun-2013

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Aralık 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203
KANUN
ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE EK İHTİYARİPROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNADAİR KANUN

             Kanun No. 6574                                                                                                         Kabul Tarihi:3/12/2014

MADDE 1 – (1) “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol”ün beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/12/2014

 

 

09/12/2013
4844 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00