MİSYON/VİZYON

ENGELSİZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

VİZYON

Engelsiz İstanbul Üniversitesinin vizyonu; evrensel tasarım ilkesinden hareketle, herkesin eşit olanaklara sahip olarak öğrenim gördüğü, çalıştığı ve hizmet aldığı bir üniversite olarak, engellilik alanında yurt içi ve yurt dışındaki farklı disiplin ve sektörlerdeki kuruluşlarla bilimsel işbirlikleri oluşturmak, akademik çalışmalar yapmak ve alanımızda ülke çapında bir hareketin öncüsü olmaktır.

MİSYON

Evrensel tasarım ilkelerine uygun yaşam alanlarını yaygınlaştırmak,

Öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve hizmet alanlarımızla birlikte çalışmak,

Engellilik alanının eğitim, istihdam, sağlık, rehabilitasyon  gibi çeşitli dallarında bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmalar yapmak,

Yurt içindeki ve dışındaki ortaklarla projeler geliştirmek ve uygulamak,

Engellilik alanındaki çeşitli konularda konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek,

Üniversitemizde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerimize her alanda destek vermek,

Her türlü ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek bu ihtiyaçların karşılanması ve gerekli uyarlamaların yapılması noktasında üniversitemiz birimleriyle koordineli çalışmak,

Mezun olan özel gereksinimli öğrencilerimizin istihdamına ilişkin danışmanlık hizmeti vermek,

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ve  bilimsel veriler ışığında öz veriyle çalışmaktır.

09/09/2013
3860 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00