Anket

ENGELLİ ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE DEĞERLENDİRME ANKETİ[1]

 

Bu çalışma, üniversitelerde engelli öğrenciler için yürütülen çalışmaların takibi ve etkililiğinin ölçülmesi amacıyla yapılmaktadır.  Değerlendirme anketi toplam 5 bölümden oluşmaktadır. Üniversitelerin bu konudaki çalışmalarının uygulamadaki durumunu tespit etmek için vereceğiniz cevaplar son derece önemlidir. Vereceğiniz bilgiler toplu olarak değerlendirilecek ve gizlilik ilkesi çerçevesinde kimseyle paylaşılmayacaktır.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

I) Demografik Bilgiler

Bu bölümdeki sorular, kişisel bilgilerinizi almak amacıyla değil, engel türünüz, bölümünüz ve okuduğunuz dönem ile diğer değerlendirmeler arasında bir ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla sorulmaktadır. Cevaplarınızı ilgili ifadenin altına yazınız ve mümkün olduğunca kısaltma kullanmayınız. Lütfen her soru için yalnızca tek bir işaretleme yapınız.

Üniversiteniz:

Bölümünüz:

Devam Etmekte olduğunuz öğrenim düzeyini, aşağıdakilerden uygun olanı işaretleyerek  belirtiniz.

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Şu an öğrencisi olduğunuz üniversitede okuduğunuz toplam dönem sayısı:

Engel türünüz:

II) Üniversiteniz ve Engelliler Birimiyle ilgili Değerlendirmeleriniz

Lütfen aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup öğrencisi olduğunuz üniversite için uygun gördüğünüz cevabı işaretleyiniz. Lütfen her soru için yalnızca tek bir işaretleme yapınız.

1.    Üniversitenizde Engelli Öğrenci Birimi var mı?

Evet

Hayır

Bilmiyorum

Eğer bu soruya cevabınız “hayır” ya da “bilmiyorum” ise lütfen dokuzuncu sorudan ankete devam ediniz.

 2. Engelli Öğrenci Biriminin yerini fiziksel açıdan erişilebilir buluyor musunuz?

Evet

Hayır

Bilmiyorum

3. Engelli Öğrenci Biriminde, engellilik konusunda gerekli eğitim ve deneyime sahip tam zamanlı çalışan bir personel var mı?

Evet

Hayır

Bilmiyorum

4. Engelli Öğrenci Birimi, üniversiteye yeni gelen öğrencilere; hizmetler, birimler ve yerleşke hakkında, öğrencinin engeline uygun bir oryantasyon (tanıtım, alıştırma) çalışması yapıyor mu?

Evet

Hayır

Bilmiyorum

5. Engelli Öğrenci Biriminin varlığından ne zaman haberdar oldunuz?

Tercih yapma sürecinde, üniversitenin internet sayfasından öğrendim.

Tercih yapma sürecinde, posta ile gelen kitapçıklar aracılığıyla öğrendim.

Üniversiteye kaydım esnasında öğrendim.

Üniversitede eğitim hayatına başlayınca öğrendim.

6. Engelli Öğrenci Birimi; ihtiyaçlarınızı tespit etmek için sizinle bireysel görüşme yaptı mı?

Hayır, hiç yapmadı.

Evet, sadece bir kere yaptı.

Evet, her dönemin başında yapar.

Evet, arasıra yapar.

Evet, ne zaman talep etsem yapar.

7. Engelli Öğrenci Birimi, ihtiyaçları belirlemek amacıyla engelli öğencilerle toplantılar düzenler mi?

Hiç düzenlemez.

Çok nadiren düzenler.

Rastgele zamanlarda düzenler.

Her dönem düzenler.

8. Engelli Öğrenci Birimi’nin yapmış olduğu çalışmalara destek olmak için katılımınız istendi mi?

Evet

Hayır

Hatırlamıyorum

9. Üniversitenizde engelli öğrenci temsilcisi ya da temsilcileri var mı?

Evet

Hayır

Bilmiyorum

Bu soruya cevabınız “hayır” ya da “bilmiyorum” ise lütfen onuncu soruyu boş bırakınız.

 10. Üniversitenizde engelli öğrenci temsilcisi varsa, kim tarafından seçildi?

Engelli öğrenciler tarafından

Üniversite yönetimi tarafından

Bilmiyorum

11. Üniversite yönetiminiz engelli öğrencilerin beklentilerini dikkate alıyor mu?

Evet

Hayır

Bilmiyorum

III) İhtiyaç Duyulan Hizmetlerle ilgili Değerlendirmeleriniz

Bu bölümde, engelli öğrenci birimlerinin, bölümün veya dersi veren öğretim elemanlarının üniversitelerde engelli öğrencilere sağlayabilecekleri hizmetler yer almaktadır. Her bir seçeneği böyle bir hizmete ihtiyaç duyup duymamanız ve bu hizmetin sağlanıp sağlanmaması açısından, dört dereceli ölçeği kullanarak değerlendirmeniz beklenmektedir. Sözü edilen hizmete ihtiyaç duymadıysanız, “sıfır” seçeneğini işaretleyiniz. İhtiyaç duyduğunuz hizmetleri ise, 1 ile 3 arasında puan vererek hizmetin sağlanma sıklığı açısından değerlendiriniz. Lütfen her bir ifade için yalnızca tek bir işaretleme yapınız.

 1. Ders çalışmama yardımcı olacak, ücretli ve düzenli bir öğrenci asistanı.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

2. Derslerde düzenli not tutucu desteği.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

3. Sınavlarda bölüm ya da öğretim elemanı tarafından sağlanan, nitelikli bir okuyucu/ yazıcı.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

4. Ders materyallerinin her dönemin başında engelime uygun/ erişilebilir biçimde sağlanması.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

5. Dersliklerin ve sınav yerlerinin erişilebilir yerlerden seçilmesi.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

6. Dönem başında engelli öğrenci biriminin, isteğim üzerine, özel gereksinimlerimi belirten bir mektubu bölüm veya öğretim elemanlarına iletmesi.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

7. Engelime uygun, alternatif sınav seçeneklerinin sunulması.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

8. Ekran okuyucu, kabartma yazıcı, kabartma ekran, elektronik büyüteç, halka sistemi, FM sistemi gibi donanımların, üniversite bünyesinde engelli öğrencilerin kullanımına açık ve çalışır halde bulundurulması.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

9. Yerleşkeler arası ve yerleşke içinde bir yerden bir yere erişilebilir araçlarla ulaşımın sağlanması.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

10. Sınavlarda ek süre uygulaması.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

11. Sınavlara sınıf arkadaşlarımla eş zamanlı girebilme imkanı.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

12. Özel sınav gereksinimlerim nedeniyle, ihtiyaçlarıma uygun, sınıftan farklı bir ortamda sınavlara girebilme imkanı.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Kimi zaman sağlandı (%50)

3 Her zaman sallandı (%100)

13. Sözel duyuru, bilgilendirme ve ders anlatımlarının yazılı olarak iletilmesi.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

14. Yerleşke içerisindeki sosyal etkinlik duyurularının, erişilebilir ortamda (e-posta, web sayfası v.b.) iletilmesi.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

15. Ödev veya sunumlarda engelime uygun şekilde uyarlama yapılması.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

16. İhtiyaç duyduğum zamanlarda, işaret dili tercümanı sağlanması.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

17. Yeterli sayıda engelli otoparkı bulunması ve diğer araçların işgalinden korunması.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

18. Bir personelin, gerektiğinde ihtiyaçlarımı gidermemde bana yardımcı olması.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı  (%50)

3 Her zaman sağandı (%100)

19. Sınıfların akustik düzenlemelerinin işitme cihazı kullanan bir kişiye uygun hale getirilmesi.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

20. Derslerde gösterilen videolarda; işitme engelliler için  altyazı veya görme engelliler için sesli betimleme seçeneği bulunması.

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı (%50)

3 Her zaman sağlandı (%100)

21. Akademik yazı merkezinin (academic writing center), yazılı ödevler için destek sağlaması

0 Böyle bir hizmete ihtiyaç duymadım

1 Hiç sağlanmadı (%0)

2 Bazen sağlandı bazen sağlanmadı

3 Her zaman sağlandı (%100)

IV) Üniversitenizde Engelinizle ilgili Olası Deneyimleriniz

Bu bölümde, engelli öğrencilerin deneyimleyebileceği bazı durumlar yer almaktadır. Bu durumlarla karşılaşıp karşılaşmadığınızı ve karşılaşma sıklığınızı dört dereceli ölçek aracılığıyla belirtiniz. Lütfen her bir deneyim için yalnızca tek bir işaretleme yapınız.

1. Engelli olduğum için seçmeli derse kabul edilmedim.

0 Engelimin doğası gereği, karşılaşmam mümkün değil

1 Hiç karşılaşmadım (%0)

2 Bazen karşılaştım (%50)

3 Sıklıkla karşılaştım(%100)

2. Engelli olduğum için zorunlu derse kabul edilmek istenmedim.

0 Engelimin doğası gereği, karşılaşmam mümkün değil

1 Hiç karşılaşmadım (%0)

2 Bazen karşılaştım (%50)

3 Sıklıkla karşılaştım(%100)

3. Zorunlu bir dersten muaf olmam için baskı gördüm.

0 Engelimin doğası gereği, karşılaşmam mümkün değil

1 Hiç karşılaşmadım (%0)

2 Bazen karşılaştım (%50)

3 Sıklıkla karşılaştım(%100)

4. Akademik danışmanım veya bölüm başkanı tarafından, üniversite ya da bölümü değiştirmem konusunda uyarıldım.

0 Engelimin doğası gereği, karşılaşmam mümkün değil

1 Hiç karşılaşmadım (%0)

2 Bazen karşılaştım (%50)

3 Sıklıkla karşılaştım(%100)

5. Engelimden dolayı, hak etmediğim biçimde notlandırıldım.

0 Engelimin doğası gereği, karşılaşmam mümkün değil

1 Hiç karşılaşmadım (%0)

2 Bazen karşılaştım (%50)

3 Sıklıkla karşılaştım(%100)

6. Öğretim elemanı, derste kullandığı sunum, video, ses kaydı gibi materyalleri, tüm sınıfla paylaşmadığı gerekçesini öne sürerek, benimle de paylaşmadı.

0 Engelimin doğası gereği, karşılaşmam mümkün değil

1 Hiç karşılaşmadım (%0)

2 Bazen karşılaştım (%50)

3 Sıklıkla karşılaştım(%100)

7. Uygun bir tuvalet olmadığı  için, özel ihtiyaçlarımı gidermekte zorlandım.

0 Engelimin doğası gereği, karşılaşmam mümkün değil

1 Hiç karşılaşmadım (%0)

2 Bazen karşılaştım (%50)

3 Sıklıkla karşılaştım(%100)

8. Derslerin erişilebilir dersliklere alınmasını talep ettiğimde, olumsuz bir cevap aldım.

0 Engelimin doğası gereği, karşılaşmam mümkün değil

1 Hiç karşılaşmadım (%0)

2 Bazen karşılaştım (%50)

3 Sıklıkla karşılaştım(%100)

9. Öğretim elemanı, işitme engelli olduğumu ve dudak okuduğumu bildiği halde, derslerde sürekli yüzünü tahtaya dönerek ders anlattı.

0 Engelimin doğası gereği, karşılaşmam mümkün değil

1 Hiç karşılaşmadım (%0)

2 Bazen karşılaştım (%50)

3 Sıklıkla karşılaştım(%100)

V) Üniversite erişilebilirliğiyle ilgili değerlendirmeleriniz

Bu bölümde yer alan birimlerin ve bu birimlerde sunulan hizmetlerin, engel durumunuza göre erişilebilirliğini üç dereceli ölçeği kullanarak değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi başka engel grupları ile ilgili gözlemlerinizi dikkate alarak yapmayınız. Engelinizin doğası gereği, söz konusu birime veya o birimde sunulan hizmetlere erişim sıkıntısı çekmiyorsanız, “Tamamen erişilebilir” seçeneğini işaretleyiniz. Lütfen her birim için yalnızca tek bir işaretleme yapınız.

1.      Genel olarak yerleşke

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

2.      Bölümün bulunduğu bina

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

3.      Derslikler

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

4.      Laboratuvarlar

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

5.      Tuvaletler

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

6.      Asansörler

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

7.      Öğrenci İşleri birimi

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

8.      Sağlık merkezi

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

9.      Psikolojik danışma ve rehberlik merkezi

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

10.  Kütüphane

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

11.  Yurtlar / kaldığım yurt

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

12.  Yemekhane

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

13.  Kantin veya kafeterya

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

14.  Spor tesisleri

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

15.  Kültür merkezi

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

16.  Üniversitenin internet sayfası

1. Hiç erişilebilir değil (%0)

2. Kısmen erişilebilir (%50)

3. Tamamen erişilebilir (%100)

 

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Belirtmek istediğiniz bir şey varsa, aşağıya ekleyebilirsiniz.

 Bu anket, Elif Emir Öksüz, Deniz Aydemir Döke ve Engin Yılmaz tarafından, Engelli Öğrenci Platformu’nun 2011 yılında hazırladığı bildiri esas alınarak geliştirilmiştir.

 

09/09/2013
9958 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00