Bursların tanıtımı

BURSLAR

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV)

Vakıf ,Devlet Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte,enstitü, yüksekokul,konservatuar veya meslek yüksekokullarında ,ön lisans ,lisans veya lisansüstü öğretimi gören öğrencilerden,örgün eğitim türüne devam eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan engellilere Yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.Vakıf Burs duyurularını her yıl eğitim ve öğretim başlangıcında Üniversitelere bildirmekte Ekim sonuna kadar müracaatları kabul etmektedir.

İlglili Vakfın E-mail bilgileri:info@tesyev.org

www.tesyev.org

Tel:02122740447

Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu

Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu olarak üniversiteye giden ortopedik engelli öğrencilere burs vermektedir. Burs ihtiyacı olan ortopedik engelli öğrenciler (TC Başbakanlık Bursu hariç) başka bir kurumdan burs almamak kaydıyla Federasyona başvurabilirler . Burs başvurusu için aşağıda verilen gerekli evraklarla birlikte her yıl belirtilen tarihlerde Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu Başkan Yrd.Hüsamettin Soydan’a  mail adresi:hussoydan@hotmail.com

müracaat edilmesi gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAKLAR:

1)      Burs Başvuru Formu(Federasyondan temin dilecek)

2)      Öğrenim Belgesi

3)      İkametgah Belgesi

4)      Tc kimlik fotokopisi

5)      Engellilik Raporu

6)      Savcılık Belgesi

7)      2 ( iki) Adet resim

09/09/2013
1162 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00