AKADEMİK DANIŞMAN LİSTESİ

2017 YILI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  ENGELLİ ÖĞRENCİLER AKADEMİK DANIŞMAN LİSTESİ

FAKÜLTELER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi
Akademik Danışman : Prof. Dr.Zeynep Ülkü AKARIRMAK Akademik Danışman :Prof. Dr. Zeynep AYTEPE
Bölümü :Fizik Tedavi Rehabilitasyon Anabilim Dalı Bölümü :Pedodonti ABD
E.Posta :akarmak@istanbul.edu.tr/akaırmak@hotmail.com E.Posta :ytepez@istanbul.edu.tr/ zeynepaytepe@yahoo.com
Telefon :0212 414 30 00/22155 Telefon :0212 414 20 00 /30249

Akademik Danışman : Doç. Dr. Mehmet UZEL
Bölümü : Anatomi
E.Posta :mehmet.uzel@ctf.edu.tr
Telefon :0212 414 30 00 /22414
Edebiyat Fakültesi Eczacılık Fakültesi

Akademik Danışman :Araş.Gör. Serkan ŞEMEN Akademik Danışman :Araş. Gör.Pınar ERASLAN
Bölümü :Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü :Farmasötik Kimya
E.Posta :serkan-tegin@hotmail.com E.Posta :pinareraslan89@gmail.com
Telefon :0212 440 00 00 /15848-15839 Telefon :02124400000/13462

Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr Arpine MIZIKYAN AKFIÇICI
Bölümü :İngiliz Dili
E.Posta :arpimizikiyan@yahoo.com,arpi_mizikyan@yahoo.com
Telefon : 0212 400 00 00 -15891
Akademik Danışman :Araş.Gör.Eyüp ÇORAKLI
Bölümü :Eskiçağ Dilleri ve Külltürleri
E.Posta :eyuocorak@gmail.com
Telefon :0212 400 00 00/15856-15857
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Fen Fakültesi
Akademik Danışman :Prof.Dr.Deniz Değer ULUTAŞ
Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr. Serap BALCI Bölümü :Fizik
Bölümü :Hemşirelik E.Posta :deger@istanbul.edu.tr
E.Posta :seraybalci@hotmail.com Telefon :0 212 455 57 00 /15292
Telefon :0 212 400 00 00/ 27025
Akademik Danışman :Uzman Songül ALTINSAÇLI
Akademik Danışman :Doç. Dr.Ergül ASLAN Bölümü :Biyoloji
Bölümü :Hemşirelik E.Posta :yilmam1987@gmail.com/altinsa@istanbul.edu.tr
E.Posta :ergul34tr@hotmail.com Telefon :0 212 455 57 00 /15133
Telefon :0212 400 00 00/27121 :0212 4400000/10595
Akademik Danışman :Prof.Dr.Talat SAYGAÇ
Bölümü : Astronomi ve Uzay Bilimleri
E.Posta :saygac@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 455 57 00 /10282
Hukuk Fakültesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Akademik Danışman :Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr. Betül BATIR
Bölümü :İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bölümü :İlköğretim
E.Posta :galpagut@yahoo.com E.Posta :bbatir@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 4400000/10939 Telefon :0 212 400 00 00/26055

Akademik Danışman :Arş. Gör. Ahmet Fatih EKTAŞ
Bölümü :
E.Posta :
Telefon :

İstanbul Tıp Fakültesi İşletme Fakültesi

Akademik Danışman :Prof.Dr. Resa AYDIN Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr.Birgül Küçük ÇIRPIN
Bölümü :Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Bölümü :Üretim
E.Posta :raydin@istanbul.edu.tr E.Posta :bkucuk@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 400 00 00 /12872 Telefon :0212 473 70 70/18259
İletişim Fakültesi İlahiyat Fakültesi

Akademik Danışman :Prof.Dr. Neşe KARS TAYANÇ Akademik Danışman :Yard.Doç Dr Gülüşan GÖCEN
Bölümü :Radyo -Televizyon ve Sinema Bölümü :Din Psikolojisi
E.Posta :nesekars@yahoo.com E.Posta :gulusangocen@gmail.com
Telefon :0 212 440 00 00 /12610 Telefon :90 212 5326020 / 27780

Akademik Danışman :Doç.Dr.Gülin TEREK ÜNAL
Bölümü :Radyo -Televizyonve Sinema
E.Posta :gterek@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 440 00 00 /12619

Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr. Diğdem SEZEN
Bölümü :Radyo -Televizyonve Sinema
E.Posta :dsezen@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 440 00 00 /12667
İktisat Fakültesi Mühendislik Fakültesi
Akademik Danışman :Dr.Nalan BEKEN Akademik Danışman :Prof.Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu
Bölümü :Türkçe İktisat Bölümü :Kimya Bölümü
E.Posta :nalbeken@istanbul.edu.tr E.Posta :mehmah@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 440 00 00 /12226 Telefon :0212 4737070 / 17624

Akademik Danışman :Yard.Doç.Dr. Rana ORTAÇ KABAOĞLU
Bölümü :Elektrik-Elektronik Mühendislik
E.Posta :rana @istanbul.edu.tr
Telefon :0212 4737070 / 17908

Orman Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Akademik Danışman :Yard. Doç. Dr. Öznur ÖZDEN Akademik Danışman :Doç.Dr.Şebnem SAYHAN
Bölümü :Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü :Kamu Yönetimi Böl.ve Siyaset Bilimi
E.Posta :ozdeno@istanbul.edu.tr E.Posta :nss@istanbul.edu.tr
:simiraygerze@hotmail.com Telefon :0212 440 00 00/12310,14240
Telefon :0 212 226 11 00 /25376

Akademik Danışman :Yrd.Doç.Dr. Gülnur Elmas MERTOĞLU
Bölümü :Orman Endüstri Mühendisliği
E.Posta :mertoglug@istanbul.edu.tr/gulnurelmas@hotmail.com
Telefon :0 212 226 11 00 /25019-25374
Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi
Akademik Danışman :Prof. Dr. Serhat PABUÇCUOĞLU Akademik Danışman :Doç.Dr. Tomris DENİZ
Bölümü :Dölleme ve Suni Tohumlama Bölümü :Avlama ve İşleme Teknolojisi
E.Posta :serpab@istanbul.edu.tr E.Posta :tomris@istanbul.edu.tr/tomrisdeniz@hotmail.com
Telefon :0212 473 70 70/17258 Telefon :0 212 455 57 00/16431

Akademik Danışman :Araş. Gör. Funda Yılmaz EKER Akademik Danışman :Doç. Dr. Gülgün Fatma ŞENGÖR
Bölümü :Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü :Avlama ve İşleme Teknolojisi
E.Posta :fndylmz@istanbul.edu.tr E.Posta :sengor@istanbul.edu.tr/gulgunsengor@gmail.com
Telefon :0212 4707070/17151 Telefon :0 212 455 57 00 /16482

Sağlık Bilimleri Fakültesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Akademik Danışman :Doç.Dr.İpek YELDAN Akademik Danışman : Yrd.Doç.Dr.Mehmet GÜLER
Bölümü :Fizyoterapi ve Rehabilitasyon E.Posta :mehmetguler86@gmail.com
E.Posta :ipekyeldan@gmail.com Akademik Danışman :Öğr.Gör.Meryem Demir GÜLDAL
Telefon :0212 414 15 00/40187 E.Posta :meryem.demir@auzef.istanbul.edu.tr

Akademik Danışman :Yrd.Doç. Dr Reyhan SAYDAM
Bölümü :Sosyal Hizmet
E.Posta :rsaydam@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 660 11 25/40147
ENSTİTÜLER
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Akademik Danışman :Yard. Doç. Dr. Hayrünisa ALP Akademik Danışman :
Bölümü :Eğitim Tarihi, Sosyal Tarih, Osmanlı Kadın Hareketi Bölümü :
E.Posta :hyralp@hotmail.com E.Posta :
Telefon :0212 440 03 66 /10443 Telefon

Fen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Danışman :Prof. Dr. Ahmet Talat SAYGAÇ
Bölümü :Astronomi ve Uzay Bilimleri
E.Posta :saygac@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 440 00 00/10282
YÜKSEKOKULLAR
Beden Eğitimi ve Spor YO Devlet Konservatuarı

Akademik Danışman :Yard. Doç. Dr. Hanife Banu ATAMAN YANCI Akademik Danışman :Yrd. Doç. Halil Eren TUNÇER
Bölümü :Spor Yöneticiliği Bölümü :Müzik Yaylı Çalgılar
E.Posta :ataman@istanbul.edu.tr E.Posta :eren.tuncer@istanbul.edu.tr
Telefon :0212 4737276- Telefon

Ulaştırma ve Lojistik YO Yabancı Diller Bölümü

Akademik Danışman :Yrd.Doç.Dr. Ebru DEMİRCİ Akademik Danışman :Okutman Celal COR
Bölümü :Ulaştırma ve Lojistik Bölümü :Fransızca
E.Posta : edemirci@istanbul.edu.tr E.Posta :celalcor@gmail.com
Telefon :0 212 473 70 70-19226 Telefon :02124400000/26105

MESLEK YÜKSEK OKULLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O

Akademik Danışman : Öğr.Gör. Gülşah KORKUSUZ Akademik Danışman :Yrd.Doç.Dr. F.Fatih KESMEZACAR
Bölümü Bölümü :
E.Posta :gulsahkorkusuz@istanbul.edu.tr E.Posta :okkesmezacar@hotmail.com
Telefon :0212 440 00 00 /14018 Telefon :0212 440 00 00 /23047

Sosyal Bilimler Meslek YO Sapanca Su Ürünleri Meslek YO

Akademik Danışman :Yard. Doç. Dr. Minire KIRBAŞLI Akademik Danışman :
Bölümü :Sigortacılık Programı Bölümü :
E.Posta :mkirbasli@istanbul.edu.tr E.Posta
Telefon :0 212 400 00 00-14306 Telefon
Teknik Bilimler Meslek YO Veteriner Fakültesi Meslek Y.O

Akademik Danışman :Öğr .Gör. Özlem Özer TUĞAL Akademik Danışman :Öğr. Gör. Dr.Berjan DEMİRTAŞ
Bölümü :Seramik Cam ve Çinicilik Programı Bölümü :Bitkisel ve Hayvansal Üretim
E.Posta : :ozlemozertugal2010@gmail.com E.Posta :berjan@istanbul.edu.tr
Telefon :0 212 4737096- 19333 Telefon :0212 473 70 70-17272/17101

Ormancılık Meslek YO

Akademik Danışman :Öğr.Gör. Zubeyde BÜLBÜL
Bölümü :Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
E.Posta :zubeyde.bulbul@istanbul.edu.tr
Telefon :02123382400/25023

 

SON-GÜNCELLENMİŞ-AKADEMİK-DANIŞMAN-LİSTESİ-2017

Güncellenmiş AKADEMİK DANIŞMAN LİSTESİ 2017

 

06/09/2013
4980 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00