GENEL TANITIM

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma(ENUYGAR) Merkezi çok disiplinli bir alan olan engellilik alanında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan bir kuruluştur. Merkezin amacı disiplinler arası bir yaklaşımla engelliliğin hak temelli olarak ele alınması yönünde bilimsel ve toplumsal çalışmalar yapmaktır. Engelsiz İÜ ekibi;  Merkez çalışanları, Merkezin alt çalışma birimi olan Özel Gereksinimli Öğrenci Destek Birimi (kısaca “ENUYGAR Öğrenci Birimi” olarak anılmaktadır) çalışanları ve İÜ Merkez Kütüphanesindeki Engelsiz Bilgi Merkezi çalışanlarından oluşmaktadır.

Tarihçe:

  • Aralık 2003: İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu
  • 20.06. 2006:  “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” Resmi Gazetede yayınlandı
  • Ağustos 2006: “İstanbul Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi Yönergesi” hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Senatosunda kabul edildi
  • Şubat 2010 : İÜ Özürlü Öğrenci Birimi Beyazıt Yerleşkesi açıldı
  • 18 Ocak 2012: Engelsiz Bilgi Merkezi açıldı
  • 2 Aralık 2012: İÜ Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezinin adı, Engelliler Uygulama ve Araştırma(ENUYGAR)  Merkezi olarak değiştirildi
  • 3 Ocak 2013:  Özürlü Öğrenci Birimi 28517 sayılı resmi gazete ile ek de yer alan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’ndan ayrıldı.
  • 7  Temmuz 2013: Özel gereksinimli öğrenci destek hizmetlerinin Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı “Öğrenci Birimi” tarafından yürütülmesine karar verildi.

 

05/09/2013
4069 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00